Mine Bøger [1835]

En Fortegnelse 1835.
Iver Iverson Aasen.
 
1) M. C. Hansens Grammatik i det norske og danske Sprog. Kristiania 1828.
2) Haandordbog over fremmede Ord. Christiania 1831.
3) Atlas = 19 Korter, især for Borger- og Almueskoler. Christiania 1831.
4) I. Odéns Regnebog. Christiania 1831.
5) J. Neumanns Haandbog for Lærere i Omgangsskoler. Bergen 1828.
6) S. Anchersens latinske Grammatik. Kjøbenhavn 1751 (Pr. Thoresen donavit).
7) En Bibel af det 6te Kjøbenhavnske Oplag, 1744 (patrimonial).
8) Grundtvigs Bibelkrønike. Christiansand 1815.  
9) Birchs mindre bibelske Historie. Egseth 1823.
10) Thomas a Kempis Om Christi Efterfølgelse. Oversat af Wexels. Christiania 1832.
11) R. Møllers Kort Anviisning til en frugtbar Bibellæsning. Kjøbenhavn 1830 (donavit Pr. Thoresen).
 
Andre for det meste smaae Bøger eller Piecer
12) Norges Grundlov. Christiania 1830.
13) Frimanns Mindedigt over S. Aarflot. Egseth 1819.
14) Den første Deel af J. Baggesens Ungdomsarbeider. Khavn 1791.
15) Dansk Litteratur-Journal. Kkavn. No. 2, 1780.
16) Fem Taler, holdne for den studerende Ungdom... (defect).
17) Theologisk Maanedsskrift. August 1803. Kjøbenhavn.
18) Davids Psalmer paa Sang udsatte og med Noder af A. C. Areboe K-havn 1624.
19-20) 1 Kingos og 1 Guldbergs Psalmebog.
21) Forklaring over Cathechismen af E.Pontoppidan. Christiansand (1832).
22) Saxtorphs Udtog af Samme.
23) Trenne utvalda anderika Prædikningar, Baada førsta af Doct. Fresen, den tredja af Doct. Rambach. Boraas 1832.
24) Tale eller Prædiken paa Taksigelsefesten af J. N. Brun. Bergen 1802.
25) Do paa Fastelavnsmandag af Samme. Bergen 1794.
26) Do paa 6te Søndag efter Trinitatis af Samme. Bergen.
27) Do paa 4de efter Hellig 3 K onger af Samme. Bergen 1810.
28) Do paa Bededag af F. H. Blichfeldt. Egseth 1823.
29) Do paa 2den efter Paaske af Schøner. Trondhjem 1832.
30) Do paa 3die efter Paaske af Bugge. Egseth 1833.
31-41) No 1 til 11 af de Bergenske religiøse Tractater. Bergen 1832-34.
42-44) Tre danske Tractater:
           Jakob Cowey, K-havn 1826.
           Til den Gamle, K jøbenhavn 1827.
           Sværgerens Bøn, K jøbenhavn 1827.
45) Den syge og fattige William. En Fortælling. Christiania 18 [28].
46) Franckes Anviisning til Jesu Kundskab og Troens Vei [Chr. Sand 1829].
47) Helligdags Bønnebog. Egseth 18...
48) Meditiationes in evangelia dominica et festa.... (defect).
49) [Jens Dinesen Jersin:] Epitome grammaticae latinae ad usus Scholarum Dan. et Norv. (defect). [Kbh. 1735.]
50) Rodtwitts Digt: Den sende Frihed. Bergen 1800.
51) P. T. Buschmanns Tale i Hareids Kirke ved Eedens Aflæggelse d. [25de Marti] 1814. Egseth [1814].
52) S. Mathisens lille Arithmetik (det armeen brugelige af den, for sig selv indbundet).
53) Regnebog af S. Aarflot. Egseth 1817.
54) Fuglenes Naturhistorie af Samme.Egseth 1817.
55) C. Hammers Tillæg til Norske Fauna. K-havn 1784.
56) Den lille Maanedsavis fra Egseth, 1832. En Aargang.
57) Landboeavisen. Egseth 1833. En Aargang.
56) Voldens Sogneselskabs Love. Egseth 1834.
59) Fundatsen for det norske Universitet. Christiania 1824.
[60] Præken paa 10. Søndag ef ter Tr initatis 1837 af [T.H.] Kolstad. [Eegseth 1838.]
[61] Præken paa Nytaarsdag 1837 af samme (skreven).
[62] No. 1 af Voldenske Traktatselskabs Skrifter, 1833.
[63] Mindesange ved S. Aarflots Død, 1836.
 
Tillæg
[64] Arkiv for Lasning af blandet Indhold, Aargangen for 1835. Christiania. 8 vo.
[65] Do. for 1836, 4to.
[66] Do. - 1837.
[67] Do. - 1838.
[68] Fransk-engelsk-tydsk-norsk Parleur. Kristiania 1839. Foræret af Capt. Daae.
[69] Neue Miniatur‑Bibliothek (Tiedge, Mahlmann, Hölty), Hildeburghausen 1839. Foræret af Johan Daae.
[70] Bragur, Visebog for Nordmænd.
[71] Anekdoter om Napoleon.
[72] Indvielsen af Bergens Kathedralskole, foræret af Capt. D aae.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009