Ferder og Tiltak [1873]

1841
Solnor. Herbarium &c. Ei Utferd til Bergen. Heiman 28. Juli; i Byen 31.Juli til 10. Aug. Heim 12. Aug.
 
1842
Uppteikningar av Ord &c. Utferd til Trondheim 18. Juli; i Staden 20.-23.; heim 26. Byrjat Langferdi um Hausten; fraa Solnor 21. Sept., til Naustdal 29., Vadeim .Okt., til Lærdal 9., Sogndal 22. Okt. Fyrste Ordbok.
 
1843
Fraa Sogndal 28. Febr. til Viik; sidan til Lavik 9. Marts, til Eivindvik 20. M. Derifraa 13. Mai, til Hausvik 18. Mai, til Bergen 2. Juni, til Litlebergen 21. Juni.Ymse Smaaferder til Byen. Ordsamningar og Tydingar.
 
1844
Fraa Litlebergen 19. Marts, til Vossevangen 21., derfraa 26. Apr., til Ullensvang 28. Apr., til Strandebarm 19. Juni, til Skaanevik 27. Juni, til Stavanger 14. Sept., Mossige 18. Sept. Derfraa 30. Okt., til Fede 5. Nov., Lyngdal 12., Xsand 19. N. Utferd til Sætersdal 22. N., til Valle 26., derfraa 6. Dec., til Xsand 11. D.
 
1845
Fraa Kristiansand 8. Jan., til Holt 10.; derfraa 16., til Nissedal 20., til Silgjord 22. (Glosemot). Derfraa 15. Mai, til Kongsberg 18. M., til Norderhov 24. Mai. Utferd til Hall. 26., til Nes 28. M. Utatter 14. Juli, til Norderhov 16. Til Oslo 19., derfraa 28. Juli. Fraa Norderhov 1. Aug., til Tingvoll i Land 2. Utferd til Valders 4., i Slidre 7. til 16.; atter til Tingvoll 19. Til Heggenhaug 22., til Litlehamar 28., til Formo 1. Sept. Derfraa 3. Nov., til Uppdal 6., til Trondheim 11. Nov.
 
1846
I Trondheim, ei større Ordbok. Utferd til Kristiansund 21. Mai, til Dønnum 22.;derfraa 23. Juni, til Bergeim 26., til Orkedalsøyr 8. Aug., til Ørlandet 13. Aug. Derfraa 3.Sept., til Alstarhaug 5. Sept., til Vefsen 7., yver til Ranen d. 19., atter til Vefsen 24., til Alstarhaug 5. Okt. Derfraa 14., fraa Kraakøy 16., til Havik 19., til Svepstad 5. Nov. Derfraa 2. Dec., til Trondheim 5. Dec.
 
1847
I Trondheim, Emning paa ei Grammatik. Derifraa 8. Sept., til Røyros 11., Upphus 15., Grundsæt 21., Eidsvoll 22., Oslo 24. Sept. Trykning paa ei Grammatik byrjad, sidst i November.
 
1848
Oslo heile Aaret. "D et norskeFolkesprogs Grammatik" fullprentad i Marts. Skriving paa Ordboki byrjad (Mai).
 
1849
Prenting paa Ordboki byrjad (Januar) og framhaldi til 31. Ark (November). Sidan ei Stadning.
 
1850
Ordboki fullprentad (Juni). Utferd fraa Oslo 16. August, til Vaage 22., til Raumsdal 27., Solnor 28. Aug. Til Ørsti 7. Sept. Utferd til Trondheim 23. Sept. I Trondheim 28. Sept. til 22. Okt. Heimatter 26. Okt.
 
1851
I Ørsti til Juni; derifraa til Aalesund 15. Juni, Solnor 16., Melsæt 19., Aalesund 21. Derifraa til Trondheim 23., Bodøy 26., Svolvær 28. Juni; til Trums 13. Juli; derifraa atter d. 18., til Trondheim 22., Aalesund 24., Ørsti 27. Sidan avreist til Herøy 22. Sept. og komen til Bergen 24., Kristiansand 28. Sept., og Oslo 1. Okt.
 
1852
Oslo. Uppteikningar til Spurnad. Utferd til Hallingdal 8. Juni. Til Aal 15. Juni, derfraa 21., til Lærdal 23., Vossevang 26. Derfraa 1. Juli, til Bergen 3., derfraa 6., til Dale i Sfj. 7., derifraa 22., atter til Bergen 23. Juli (sjuk); sidan til Haugesund 20. Aug.; Skjold 21., atter til Haugesund 24., derfraa 27., til Kristiansand 29. Aug., til Oslo 1. Sept.
 
1853
"Prøver af Landsmaalet" (Juni). Augnesykja og meir. Utferd til Telemarki; heiman 17. Juli, til Skien 18., Dalen 20., Vinje 23.; atter til Dalen 29., til Ulefoss 4. Aug., Skien 5., Oslo 9. Aug. (sjuk). Ny Utferd til Fredrikshall 30. Aug., til Eidsberg 5. Sept. Derifraa 29. Sept., til Høland 3. Okt., til Sørum 4., til Oslo 11. Okt.
 
1854
Namnelistor &c. Utferd til Sætersdalen; heiman 29. Juni, til Kristiansand 1. Juli;          til Valle 4.; derifraa til Moland (Bispevegen) 17. Juli; til Hvitseid 20., Skien 22., til Oslo 26. Juli. Sidan ei onnor Utferd til Gudbrandsdalen. Til Eidsvoll 14. Sept. Fron d. 17., derifraa 24., til Litlehamar 25., Toten 27., til Gran d. 30. Derifraa til Hurdal 3. Okt. og til Oslo 4. Okt.
 
1855
Ordsamningar &c. Utferd til Numedal. Heiman 21. Juni, til Skien 22., til Tinnos 23.,  Vestfjorddalen 25., Tinn 27., yver til Imingan 30. Juni; ut igjenom Uppdal 3. Juli, til Fitjar 6., til Kongsberg 10., Oslo 12. Juli. Ny Utferd til Sunnmøre, heiman 11. Aug., til Land 12., Slidre 14., yver Filefjell 17., Lærdal 18., Justedal 21., yver Breden 23., til Togning 24., Hallkjellsvik 26. Aug. Derfraa 8. Sept., fraa Bergen 14., til Oslo 19.
 
1856
"Norske Ordsprog" prentade (Mai). Upprading av Subst., Adj. &c. Utferd til Innherad.Heiman 24. Juni, fraa Kongsvinger 27., til Grundsæt 30., til Trønnes 3. Juli, til Tønsæt 7., til Kvikne 10., til Trondheim 14., til Steinkjer 19., Snòs 22. Derfraa 26., til Svepstad 28. Juli; derfraa 1. Aug., til Verdal 2., Trondheim 5.; derfraa den 19., til Domaas 23., Litlehamar 26., Oslo 27. Aug.
 
1857
Stykke "Om Dannelsen" &c. Utferd til Valdres; heiman 18. Juni, til Bruflat 20., til Tune i Vang 22.; atter til Slidre 25., Volbu 27., Aurdal 30., til Hedals Kyrkja 2. Juli, yver Spirilen 4., til Norderhov 6., Oslo 7. Juli. (Flutning til Aakersgata. Sept.) Ny Utferd til Gausdal, heiman 24. Sept., til Kraabøle 25., atter til Faaberg 27., til Toten 28., til Oslo 29. Sept.
 
1858
Emningar til "Heimsyn", "Fridtjovs Saga", "Om Sprogsagen" m. m. (Flutning til Theatergata, 20. April.) Utferd til Ryfylke. Heiman 8. Juli; Sjoveg til Stavanger 11., til Hjelmeland 13., til Aardal 16., Lysebotn 19., yver til Siredal 21., til Fjotland 26., til Aaserall 28., Bjelland 30., Kristiansand 31. Til Oslo 3. August. Ny Utferd til Jarlsberg; til Tunsberg 11. Okt., Vaale 13., Horten 14., Oslo 15. Okt.
 
1859
Tilfang til ny Grammatik. Utferd til Øysterdalen; héiman 12. Juli, til Grundsæt 13., til Trysil 15.; derfraa 19., til Grundsæt 21., Vinger 25., Oslo 27. Juli. Ny Utferd til Litlehamar 19. Okt., heimatter 21. Okt.
 
1860
Stødug Emning til ny Grammatik. Utferd til Listerland; heiman 2.August, til Mandal 4., Farsund 6., til Vansyn 7.; atter Kristiansand 9., Larvik 11., Sandefjord 12., Tunsberg 13., Oslo 16. Aug.
 
1861
Emning paa "Norsk Grammatik". Utferd til Nedarnes; heiman 5. Sept., til Holt 6., Dybvaag 8., Risøyr 10., Gjerrestad 11., til Kraakerøy 13., Oslo 14. Sept. Ny Ferd til Jarlsberg 23.-25.Okt.
 
1862
Stræv med Grammatik. Elles med Sommers Norigssaga, Smaasegner, "Storm og Stilla" o.s.v. Ingi Utferd.
 
1863. Av "N orsk  Grammatik" det meste prentat. Elles Ordlistor &c. "Symra" utkomi. Ingi Utferd.
 
1864
"Norsk Grammatik" trykt (Marts). Nytt Ordregister, Tillag &c. Utferd til Bergen;  heiman 10. Juli, til Nes (Hall.) 13., til Bjøberg 17., Lærdal 19., Voss 23., Bergen 29. Juli; derfraa Sjovegen 3. Aug., Kristiansand 5., Oslo 6. Aug.
 
1865
Ordlistor &c. Byrjat paa ei ny Ordbok (August). Utferd til Sætersdalen; heiman         21. Juni, til Skien 22., til Dalen 24., yver til Berdal 27., Bykle 28., Valle 29. Derfraa 5. Juli,    til Kristiansand 10., Oslo 13. Juli. (Sjuk.)
 
1866
Emning paa Ordboki (B til H). Utferd til Hallingdal; heiman 31. Juli, til Nes 3. Aug., Hamarsbøen 6.; paa Rødom til d. 13.; atter til Nes 14., Gulsvik 17., Oslo 19. Aug.
 
1867
Nye Ordboki (H til M). "Symra" (ny Utg.). Ferd til Øysterdalen; til Vinger13. August, til Lundeby 15., Grundsæt 20., Deisæt [!] 22., Aakre (Reindal) 23.; atter til Deisæt 26., Hamar og Oslo 29.
 
1868
Ordboki paadrivi (M til Sm). Utferd til Telemarki; heiman til Skien 3. Sept., til Nesland 6., Berge i Raudland 8.; atter til Vinje 11., Aasland 12., Skien 15., Oslo 16. Sept.
 
1869
Ordboki fullskrivi (S til Ø). Elles gjort Tillag og Utfyllingar. Ingi Utferd.
 
1870
Prentingi av Ordboki byrjad (Oktober); til Jol 3 Ark. Elles Vøling i Handskrifti. Fylling i Ordlistom &c.
 
1871
Prentingi framgjengi til 31 Ark. Jamleg Ettersyn og Vøling.
 
1872
Prenting framnaadd til 56 Ark. Hjelp med andre Skrifter (Sommers Sverressaga, Segner fraa Selbu &c.).
 
1873
Ordboki fullprentad (Juni). Sidan Utfylling i Ordlistor, Synonyma &c. Utferd til Gran12. til 14. Juli.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009