1891 juli-desember

Juli
1. Klingenberg. Varmt.
2. Faaet Matrikul for Søndmør, Romsdal og Nordmør.
5. Talt med Kobberstad.
6. Lidt paa Storthingsgalleriet. Besøg af Belsheim.
7. Brev fra M. Aarflot.
9. Faaet: Historisk Tidsskrift (2,2) med Tarangers Afhandl. om den angelsaksiske Kirke.
12. Varmt.
14. Besøg af Hr. Rødsæt. 15. Forfatter-Lexikon (28).
16. Regn. Tivoli Kafé.
18. Besøg af Birte Aarflot, leveret hende 100 Kr. at sende til Jon Fagerhol.
20. Fortuna Kafé.
21. Besøg af Johannesen, faaet den nye Udgave af "Nokre Salmar".
22. Brev fra L. Daae, med Følsvigs Fortællinger om Præsterne i Volden.
24. Optegnelser.
27. Usædvanligt Regn om Aftenen; dygtig vaad.
28. Vedvarende Regn.
30. En vis Otto Möller (tydsk): 5 Kr.
31. En Seminarist fra Stord: 5 Kr. Besøg af Ingeborg Digernæs. I senere Tid kjøligt. Svag i Fødderne; ellers nogenlunde frisk. 
 
August
1. Vexling i Kreditkassen (100).
3. I Zahlkammeret faaet: 1750.
4. En Billedhugger Foss 5 Kr.
5. Buket fra Ingeborg Digernæs.
7. Brev fra A. Hovden. Stubbar af Ola Vivank: 50 Ø.
10. Besøg af Belsheim.
12. Klingenberg Theater (Komedien): Det Xia som kommer).
15. Langt Besøg af Blix.
25. For Dagbladet (2. H.): 3,60.
26. Faaet Matrikul for Søndre Trondhjem og for Orkedalen.
28. Besøg af Hr. Barstad fra Volden og hans Kone.
31. I Maaneden meget Regnveir. Vedvarende Svaghed i Fødderne, ogsaa Hæshed. Stundom Svide i Røyrom, ellers frisk. 
 
September
3. Tivoli Kafé.
6. Regn og Ruskeveir.
7. Et Halsplagg.
12. Vexling i Zahlkassen (20).
13. Lidet ude.
16. Circus.
17. Tivoli Kafé.
18. Langt Besøg af Stud. Lund.
20. Besøg af Belsheim.
21. Besøg af O. Sommer.
25. Besøg af en Skolelærerinde N. N.
26. Regn og Storm.
27. Besøg af Jon Fagerhol, overladt ham 30 Kr.
30. I de sidste Dage meget koldt. Fødderne noget bedre, og Helbred ellers god. Dog ofte Svide i Røyrom. 
 
Oktober
1. Brev fra A. Hovden. Tivoli Kafé.
3. Vexling i Kreditkassen.
4. Hos Joh. Velle.
9. Vex1ing i Zahlkassen (220).
10. Besøg af O. Sommer, siden Ingeborg Digernæs, og N. Vartdal.
11. Regnveir.
12. Seet Maleriet "Menneskens Søn".
14. Regn og Torden.
15. Valgdag. Til private liberale Klub (for 1891) 5 Kroner. Tivoli.
16. Besøg af Odmund Vik.
18. Vedvarende Regnveir. Besøg af Joh. Velle.
19. Besøg af Ivar Velle, overladt ham 20 Kr.
22. For Bladet Nordmannen: 4,85.
24. Høstaften paa Klingenberg.
25. Klingenberg atter. Café Chantant.
26. Hos Unger.
28. Forfatter-Lexikon (29), vist ikke betalt?
29. Tivoli Kafé.
 
November
1. Besøg af Belsheim.
2. Besøg af Ivar Velle. 4. Tivoli.
8. Besøg af Belsheim og Blix.
12. Besøg af Ivar Velle. Tivoli Kafé.
16. Udstilling paa Klingenberg.
18. Til Ivar Velle 50 Kr. Klingenberg.
19. Tivoli Kafé.
21. I Pakkeposten faaet: Isl. Timarit m. m., betalt 6 Kr.
24. Besøg af Ivar Velle. Tivoli.
30. En Tigger 1 Kr. Flere afviiste. Begyndende Krim. Stor Plage af Ligtorner.
 
December
5. Sandfærdige Skrøner: 2,50, Smaastubbar VI og VII: 2 Kr.
7. Kunstudstilling gratis.
12. Faaet Matrikul for Nordmør, Orkedal og Fosen (?). Folkebladets Julenummer: 1 Kr.
14. Noget glemt.
24. Gundersen: 20,10. Til Pigen 5 Kr. Lys m.m.: 55. Fremming: 1,20. Kroken: 17.
26. Besøg af Berner.
30. Besøg af Iv. Velle. Tivoli.
31. Til Ivar Velle 20 Kr. Optegnelserne for den sidste Tid meget mangelfulde og usikkre, vistnok med adskillige Feil. Iset og haardt Føre i Julen; ellers sædvanlig mildt og tildeels sølet. Megen Taage. Helbred god indvortes; men svage Fødder med Plage af Ligtorner.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- A. Taranger: «Den angelsaksiske kirkes indflydelse paa den norske», Kra. 1890-91 (1087).
- Elias Olson Sollid (Fylsvik): «Fortællinger om Præsterne i Volden», prenta ved statsråd L. Daae i «Personalhist. Tidsskrift», 2. R, bd. 6, s. 150-73 (sjå og merknad til Br. nr. 15 [ved eit mistak er E. O. Fylsvik og O. E. Fylsvik vorte slegne saman i registeret til BD 1-2 (trykt utgåve)] og P. Aarviknes: «Ætt og minne», bd. 1, s. 7 ff.).
- Foss] uvisst kven, kanskje Ingebrigt Jakobsen Foss (1843-1929), frå Meldal, treskjerar, bygdekunstnar.
- «Det Kristiania der kommer, Lokal Sommerrevu» i ei akt, med songar av Holger Sinding (handlinga skulle gå føre seg på Karl Johan 1901).
- Ragnhild Barstad (1856-1902), gift med Johs. Barstad.
- Nils Vartdal (1860-1915), frå Vartdal, c. mag. 1888, seinare overlærar i Oslo (gift med dtr. til Johs. Velle).
- Ivar Welle (1875-1957), seinare prest, son til Johannes Velle, gudson til I. Aa. (om I. Aa. har I. Welle fortalt i SS 1949).
- «Nordmannen», bladstyrar Kr. Stalleland o. fl., Grimstad 1888-91 (2456).
- M. Skeibrok: «Sandfærdige Skrøner», Kra. 1891 (1356).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009