1890 september-desember

September
1. Panorama paa Klingenberg.
3. Til Vertinden 88 Kr. Circus-Concert.
6. Benneche: 20. Skøien: 20. Besøg af en vis Ragnvaldsen, Jon Myklebust og [Ola] Holen.
7. Besøg af Belsheim.
8. Panorama i Torvgaden.
10. Circus-Concert.
14. Lidet ude. Besøg af Belsheim. Gravesens Telt.
16. Brydd af Hoste.
17. Tivoli Cafe. Hoste.
18. Circus-Concert.
20. Rolfsens "Svein Urædd": 2 Kr. Anfald af Livsyge.
21. Regnveir. Friskere. Besøg af P. Winge, siden af G. Rystad; faaet hans Femti Dikt.
23. Regnveir.
24. Besøg af Blix.
25. Circus.
26. Jahresbericht 1890, betalt: 7,20. En Kvinde fra Fødselsstiftelsen 1 Kr. Grøttinggutten 1 Kr. 1 anden 1 Kr. Gravesen.
28. Besøg af Belsheim.
29. En syg Kjerring 1 Kr. Paa Jonshaugen. Svag i Fødderne.
30. Stormveir. Maanedens sidste Deel jævnlig vakkert Veir. Helbred ret god, men Svaghed i Fødderne vedvarer. 
 
Oktober
1. Mindre Vexling i Zahlkassen (20).
2. Langt Overhæng af en Tiggerkjerring. Tivoli Café.
5. Talt med Winge, faaet hans Foredrag om Nationalbevægelsen. Besøg af Berner. Atter Regn.
6. Besøg af P. Killand; Gnag efter Portræt.
7. Koldt Veir.  
8. Circus Varieté.
9. Panorama i Torvgaden. Tivoli Café. Regn og Søle, ogsaa koldt.
10. Kunstudstilling paa Klingenberg. Regnveir og blødt.
12. Besøg af Belsheim. Svag i Fødderne.
15. Besøg af Blix.
16. Regn. Circus.
18. Stormveir.
19. Spurgt efter Velle.
21. Faaet Winges Bog om Daudedvale.
22. Brev fra en vis Hove.
26. Besøg af Belsheim, faaet hans Bog om Luthers Liv og Død.
27. Hos Unger. Kunstudstilling i Circus.
28. Hos S. Hansen og O. Sommer. Koldt Veir.
29. Regn og lidt Snee. Circus Concert (Gina Oselio).
30. Tivoli Kafé. 
 
November
1. Besøg af Blix.
3. Nyt Besøg af Blix.
4. Vexling i Zahlkassen (220) og i Kreditkassen (200). Circus.
6. Besøg af Blix. Tivoli Kafé. Regn og Søle. Besøg af V. Vislie. To Brillestænger.
8. Atter Blix.
9. Circus (Kaffekoncert).
11. Regnveir.
12. Circus.
14. Om Natten syg i Hovedet og Tænderne, liden Søvn. Ikke ude før om Aftenen.
15. Friskere.
16. Endelig tørt Veir.
18. Besøg af Blix.
19. Faaet Liljeborgs Fiskar (7): 4 Kr. Hefte af Fritzner (18). Circus Concert (Lammers).
20. Tivoli Kafé. Besøg af en Jon Ivarson fra Gbr.
21. Faaet Matrikul for Jæderen og for Ryfylke. Søleveir.
23. Lidet ude. Besøg af Ingeborg Digernæs.
24. Bidende Vind med skarp Kulde.
25. Samme Veir.
26. Circus [Concert] (Barbara Hansen). Koldt.
29. Med Pakkeposten faaet: Skirnir for 1890, Skyrslur 1889, Islenskar Gátur (III), Fornbrefasafn (II, 4 og III, 1), Frjettir frá Islandi 1889, og Timarit. Sidste Uge stærk Kulde. Helbreden god.
30. Lidet ude. Storm i Søen. 
 
Desember
1. Atter mildt med Søle.
3. Circus.
4. Tivoli Kafé.
7. Lidet ude.
10. Klingenberg.
11. Tivoli Kafé.
13. Folkebladets Julenummer.
14. Sygelig.
17. Syg af Krim og i Magen [!]. Talt med Fritzner.
18. Endda sygelig og lidet ude. Besøg af Belsheim. Tivoli Kafé.
19. Besøg af Unger. Faaet laant Hallers spanske Ordsprog.
20. Noget glemt.
21. Hoste og Tyngsel.
22. Vexling i Kreditkassen (100). Garborgs Kolbotnbrev: 2,80.
23. Tre Tiggere 3 Kr.
24. Besøg af Joh. Velle (Indbydelse). Fremming 1,10. Extra 50. Til Anna 5 Kr., og for tidligere Pleie 5 Kr. Aviskonen 1 Kr. Ikke ret frisk og derfor rolig hjemme.
25. Vakkert Juleveir. Liden Snee og liden Kulde.
26. Endda lidet ude.
28. Syg af Frost og Hoste.
29. Lidet ude. (Intet optegnet.)
30. Stor Kulde.
31. Avispigen 1 Kr. Til Portnerkonen laant 5 Kr., om faae Dage atterfaaet. I senere Tid ofte sygelig, mest af Krim og Hoste. Lidet udrettet.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Ragnvaldsen] uvisst kven.
- Myklebust] Jon O. Myklebust (1865-1919), bonde i Ørsta.
- N. Rolfsen: «Svein Uræd», Kra. 1890 (1342).
- Gunnar T. Rysstad (1867-1928), frå Valle, bonde og diktar: «Femti dikt», Kr.sand 1890 (1343).
- Paul Winge: «Om den norske Nationalitetsbevægelse», Chra. 1890 (605).
- Paul Winge: «Um Daudedvale», Kra. 1890 (1787).
- «Om Luther's Liv», ved J. Belsheim, Kra. 1890 (1086).
- Gina Oselio (1858-1937), songarinne.
- Vetle Vislie (1858-1933), Skafså, forf., seinare rektor, skreiv seinare ymse mindre utgreiingar om I. Aa., m. a. eit føreord til I. Aa.: «Udvalgte Skrifter», Kra. 1896.
- Barbara Hansen] er misskriving for Barbara Larssen, ei songa­rinne som var med i fleire program på Tivoli.
- Jón Árnason: «Íslenzkar gátur», Kbh. 1887 (1057).
- Joseph Haller: «Altspanische Sprichwörter und sprichwörterliche Redensarten», Regensburg 1883.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009