1889 april-juni

April
1. Besøg af Blix. Vexling i Kreditkassen. Svage Fødder.
2. Langt Besøg af en Sogning fra Gausdal.
3. Klingenberg.
4. Saare Fødder.
5. Besøg af A. Hovden; med ham hos Paulsen.
6. Til Vertinden (ved Elisabeth): 88 Kr.
7. Besøg af A. Hovden; med ham hos Andrésen. Tørt Veir.
8. Længe ude med Hovden.
9. Lidt i Thinget.
10. Klingenberg.
11. Seet Forsbergs Malerie (Heltens Død): 50 Ø. Kort Besøg af Blix. Hos Hansen, ingen hjemme.
13. Besøg af Blix og Belsheim til ny Revision. Bedre i Fødderne.
14. Intet Besøg.
15. Optegn. til Innkast.
16. A. Hovden 30 Kr.
17. Hovden reisefærdig til Stockholm.
18. Besøg af Hovden og Sivle.
19. Hos Prof. Moe.
21. (Paaske). I Katholske-Kirken.
22. Hos J. Velle.
24. Faaet Matrikul for Valders og Gudbrandsdalen. Klingenberg (Kaufmann og fl.).
25. Besøg af Belsheim.
26. Langt Besøg af Blix og Belsheim til Revision. Lidet ude.
27. Brev fra A. Hovden (Stockholm).
29. Faaet Jahresbericht (1). Nyt Besøg af Blix.
30. Veiret i de sidste Dage varmt og sommerligt. Helbreden noget bedre, men Fødderne endnu daarlige.
 
Mai
1. Brev til Maurits [Aarflot]. Klingenberg.
2. Brev fra Ivar Melsæt.
3. Afsendt Brevet til Maurits [Aarflot].
6. Ordning af Optegn. Herligt Veir med Løvspræt.
8. Seet Krohg's Maleri (Kampen for Tilværelsen): 50 Ø.
9. Bugge's Studier over nord. Gudesagn, Første Række: 8 Kr.
11. Cigarmundstykke.
13. Blomstrende Hæg paa Eidsvolds Plads. Lidt Regn. En Stund i Thinget.
14. Hos E. Jerpstad, seet hans Arbeider: 50 Ø. Hans Bog (Pennefrugter): 75 Ø. Besøg af Stud. Lund.
17. (Bededag). I Tref. Kirke(Tolvprædikenen): Segelke. En Festmedaille. Gravesens Telt. Meget Folk ude; herligt Veir, grønne Volde, stort Løv, Hæggen i fuldeste Flor, Løvetand o.s.v.
20. Lidt i Thinget.
21. Besøg af Belsheim, laant ham 10 Kr. Pigen Ottilia 5 Kr. Talt med O. Sommer.
22. Anfald af Mavesyge. Brand i Ruseløkveien.
24. Stærkere Anfald af Mavesyge. Lidet ude.
25. Besøg af Belsheim.
26. Friskere. Stærk Varme.
28. Varme.
30. Dr. Nansens Hidkomst fra Grønland.
31. Brevkort fra Hølaas. En mærkværdig Maaned med stadigt tørt Veir og usædvanlig Varme. Skoven længe siden fuldløvet, Græsset høit; enkelte Blomster. Helbreden i de sidste Dage god.
 
Juni
1. Faaet Matrikul for Toten. Noget Regn.
2. Hos J. Velle. Besøg af Camilla [Vedøe]. Atter klart og varmt.
4. I Scholz's Menagerie. Klingenberg i Haven.
6. Tilstelling til en Fest for Nansen. Festmedaille: 50 Ø.
7. Stor Varme.
8. Brev fra en vis Rekkebo i Beitstaden.
9. (Pintse). Besøg af Belsheim. Samme Varme.
11. Paa Skattekontoret betalt 200,06. En fransk Tigger 2 Kr.
12. Klingenberg.
13. Til Jonshaugen (Unger ikke hjemme). Samme Varme.
14. Intet udrettet for Varme. Svaghed i Maven.
16. Svag i Maven.
17. Central (for seent til Gløersen).
18. Fliegende Blätter Kalender.
19. Lunden. Klingenberg (Trængsel).
20. Smaa Forsøg til Fortsættelse af "Innkast".
22. Hos Holt (Klipning).
23. Samme Varme. Kun faa Brisinger.
24. Stor Varme. Besøg af Belsheim. Talt med Frk. Hansteen.
25. Oplandske: 17. Lunden: 20. Grand: 50. Til Hr. Holen endnu 12 Kr. Sjuka: 1 Kr. En anden Tigger: 1 Kr. Gravesens Telt: 20.
26. Bazarhallen: 20. Tobak: 1,17. Paulsen: 17,10. Lønseth: 1,60. Klingenberg: 50, 20, 50.
27. Petri: 20. Gundersen: 20. Andresen: 17. Gravesen, 50,20. Sjuka: 1 Kr. En anden: 1 Kr.
29. Skämt och munterhet (8 Hefter): 2 Kr. Et No. af Fliegende Blätter: 30. Banehotellet: 20. Frithjof:
30. Lunden: 40. 30. Til Birkelunden og hos J. Velle. Maaneden usædvanlig tør og varm. Helbreden god; bedre i Fødderne; ingen Hæshed.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Elisabeth] Elisabeth Bertheau.
- Nils Forsberg (1842-1934), svensk kunstmålar.
- Kaufmann] «Sportsmanden Kaufmann» har framsyningar saman med artistane Mad. Parca, Pasqualis, brørne Semmel, og frk. Orbassy.
- S. Bugge, sjå dagbok, 25.2.1881.
- Endre Jerpstad (1857-1932), forf.: «Mit liv og små pennefrugter», Kra. 1888 (1317). Han hadde framsyning av sine «kunstneriske og mekaniske Arbeider».
- Nils Segelcke (1860- 1949), prest i Oslo.
- Fridtjof Nansen (1861-1930), professor.
- Heinrich Scholz synte fram dyr frå mange land.
- Ole Rekkebo (f. 1869), frå Frosta, ei tid handelsmann på Veldemelen, Beitstad, seinare i Frosta.
- A. S. Holth, frisør, Møllergt. 2.
- «Skämt och munterhet», Sth. 1889 (995-97).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009