1887 oktober-november

Oktober
1. Besøg af Th. Homme (fra Amerika).
2. Jonshaugen.
3. Hos Unger (Grimm 7,10). Faaet: Arkiv for n. Filologi (4,2).
4. En gammel Sjukling 1 Kr. Usædvanlig røde Skyer.
6. Besøg af Hr. Solem (fra Eidsvold). Flere Tiggere afviiste.
7. Atter hos Unger.
8. Koldt Veir med en Sneebyge.
9. Koldt.
10. Barskt Veir med Slud.
11. Ruskeveir.
12. Fremdeles Kulde og Væde.
13. Besøg af Belsheim. Atter i Kunstudstillingen: 25 Ø. Avisguten Norbø 1 Kr. Meget koldt.
14. Kulde. Bare Tiggere.
15. Besøg af en uforstaaelig Person (Sørhus?).
 16. Anna Kriebels Koncert paa Fæstningen.
17. Hos Md. Hansen.
18. Mildere Veir.
19. En Fattigkone 1 Kr.
21. Til Frogner og Skarpsno. En vis Fabricius "som ikke lyger", 5 Kr. En anden afviist.
22. Ondt i Tænderne  (Opflising).
23. Hos Belsheim.
24. Besøg af Belsheim (Revisjon af 2. Korinth.).
25. Hos Belsheim (Fortsættelse).
26. Atter hos Belsheim (Slut).
29. Mildere Veir.
30. Atter en Kribels Koncert paa Fæstningen. Sidst hos J. Velle.
31. Atter Regn. Helbred god, dog noget ondt i Tænderne og i Fødderne (Ligtorne). 
 
November
2. Svag for Brystet.
3. Prøve No. af "Vestmannen".
4. Regnveir.
5. Møde med M. Moe (om Norvegia).
7. Brev fra H. Kjennerud (om Ordet Sløid).
8. Forfatter-Lexikon (17).
9. Skoddedag og skarp Luft.
10. En Pibe (Træe): 1 Kr.
11. Norske Regnskaber (2): 4 Kr.
12. Stærk Kulde.
13. I Agers Kirke: Tonning.
14. Optegnelser af Norske Regnskaber. En Stavangertigger: 50.
16. Sneeveir.
17. Atter mildt. En dansk Tiggerske 1 Kr. En anden ogsaa 1 Kr.
18. Et No. af Punch: 40 Ø.
19. Subbeføre.
20. Tivoli Salon (Dukketheater).
21. Ordning af Optegnelser.
22. Meget koldt.
23. Besøg af Belsheim, laant ham 10 Kr. Klingenberg Theater.
24. En Tiggerdag. Danskeslampen atter 1 Kr. En anden 1 Kr.
25. Mildt med Subbeføre.
26. Subbeføre.
27. Besøg af Belsheim.
28. Vexling i Kreditkassen.
30. Klingenberg Theater. Maanedens Veir omskifteligt. Helbred nogenlunde god; dog Svaghed i Fødderne og megen Hæshed.   
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Thorleif Homme (1852-1936), frå Valle, prest og forf.
- Anna Kriebel-Vanzo (1863-1926), norsk songarinne.
- «Vestmannen», bladstyrar R. Steinsvik, Eikset 1887-89.
- «Norske Regnskaber og Jordebøger», utg. H. J. Huitfeldt-Kaas, Chra. 1887 ff. (557-58).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009