1886 Januar-mars

Januar
1. Sygelig af Krim.
3. Hos Belsheim. Endda slemt med Krim.
4. Optegnelser. Sneeføre.
5. Endda Krim.
6. Stigende Kulde. Klingenberg.
7. I Sparebanken (noteret: 11 057,90 Kr.). Besøg af Stef. Jonasson, laant ham 10 Kr. Siden A. Hovden som fik 20 Kr. Tigger Andersen: 1 Kr.
8. Storm og Sneedrev. Fra Vigfusson: Grimm Centenary. Besøg af Mehl. (Ingen Aviser.) Ulag i Halsen.
9. Besøg af Mehl, Uchermann og en til.
10. Hos Zwilgmeyer. Endda Ulag i Halsen.
11. Besøg af Hovden og Mehl.
12. Lidt friskere. Spurgt efter Unger.
13. Sneefald.
14. Udkast til en Beretning. Pudsig Feilgang ved Banegaarden.
15. Brev fra Parmann med en Bog fra Andr. Olsen.
16. Hos Parmann, faaet Olsens Bog: Skal og Kjerne. Seet Capella (Skib).
17. Sneefald. Klingenberg(Vega's Reise).
18. Læveir med Snee.
19. Mørkt Veir.
20. Vedvarende mildt.
21. Besøg af Unger (Grimm 7,7).
22. Andet Udkast.
24. Besøg af Belsheim, laant ham 5 Kr.
25. Begyndt Beretningen.
26. Besøg af M. Aarflot og Langeland. Stor Gangtur med Unger og Sexe.
27. Wied's Neugriechischer Sprachführer: 2,50.
28. Leveret Aarsberetningen.
29. Inde hos Hansen. Besøg af M. Aarflot med en Sending fra Rasmus Stennæs.
30. Sneefald.
31. Langvarigt Sneefald. Maaneden deels mild, deels middelkold; de sidste Dage megen Snee. De første Uger stærk Forkjølelse. 
 
Februar
1. Vedvarende Sneefald. Vertinden for f. M. 88 Kr.
2. Bog om Ordination &c. 25 Ø.
3. Besøg af Belsheim, laant ham 10 Kr. (før 5).
4. Marknadsstaak. Et Par Haarsaaler.
5. I Bibliotheket: Nemnich's Catholicon, 1. og 2. Bind. Brev fra J. Velle (om en Pengesag).
6. Bazar i Ynglingeforeningen. Thingmandsliste: 25 Ø.
7. Besøg af M. Aarflot. Brev fra Syver Stennæs. Inde hos J. Velle. A. Hovden atter faaet 20 Kr. Bazar i Studentersamfundet.
8. Mildere. Optegn. af Nemnich.
9. Optegn. Central: 20,10. Lønseth: 1,60. Petri: 17.
10. Bohemen paa Eventyr: 60 Ø. Klingenberg, Flora Salon.
11. Tungt Føre.
12. I Bibliotheket: Nemnich 3. og 4. Bind.
13. Mildt Veir og mørkt.
14. Besøg af Thornæs og Karlsen. Nyt Paakast af Krim og Hoste.
15. Brev til Syver [Stennæs]. Slem Tilstand med Hoste og Krim.
16. Afsendt Brevet til Syver Stennæs. Meget svag og sygelig.
17. Norges gamle Love IV: 12 Kr. Endda syg og svag.
18. Franck's Woordenboek (3): 1,70. Brev fra M. Hægstad (om hans Maallære). Nyt Brev fra J. Velle. Endda syg. Plan fra Societé des traditions popul. Talt med Daae. For Dagbladet (1): 6 Kr. Liberale Forening 3 Kr. Vedvarende Sygelighed.
20. Færdig med Nemnich. Tilstand som før.
21. Samme Svaghed. Besøg af Belsheim og Aarflot.
22. I Bibliotheket: Müllers Zoologia danica, og Brünnichs Ornithologia borealis. Besøg af Olafsen. Siden J. Velle. Samme Syge.
23. Tilstand som før.
24. Faaet Chra. Vid. SelskabsForhandlinger 1885. Besøg af Belsheim, siden Stef. Jonasson og M. Aarflot. Meget svag og sygelig.
25. Christiania Adressebog: 6,40. Vedvarende Svaghed.
26. Sygelig, ingen Middagstur.
27. Talt med Hølaas. Samme Tilstand.
28. Besøg af J. Velle, paategnet en Liste for ham paa 200 Kr. Vedvarende Svaghed. Maaneden først med store Sneefald, siden roligt med liden Kulde. Helbred i de sidste to Uger daarlig, Hoste og Krimsyge, Mathed i Kroppen, Usmag o.s.v.
 
Marts
1. Vedvarende Svaghed. Nye Filtsko: 2 Kr. 30. Tiggere.
2. Besøg af Belsheim. Forfatter-Lexikon (12): 1 Kr. Liden Bedring.
3. Fra Universitetet faaet: Norges gamle Love (IV). Besøg af Aarflot. Flora Salon. Vedvarende Svaghed.
4. Besøg af Unger. Tilstand som før. Vaskerguten afviist.
5. Nogle Optegn. Ondt i Halsen &c. Central Cafe. Aftenen inde.
6. Bedre i Halsen; ondt i Tænderne.
7. Besøg af Belsheim; siden A. Hovden. Lidt bedre. Central med A. Hovden.
8. Besøg af Aarflot. Svag og frostig. Stor Kulde og utriveligt Veir. 9. Liden Forandring.
10. Lidt i Thinget.
11. I Bibliotheket: Höpfner's Tidsskrift, 16. Bind. Mildere Veir; lidt friskere.
12. Besøg af Aarflot. Talt med Ross. Seent med Friskningen.
13. Som før. Tøveir.
14. Besøg af Unger, siden A. Hovden og Belsheim. Skandinaviemed A. Hovden. I Bedring.
15. Forsøgt Brev til Hægstad. Lidt i Thinget. Nogenlunde mildt.
16. Langrom Fremgang.
17. Brev til Hægstad. Møde hos Fritzner (med Moe, Ross og Storm). Forhen Besøg af Ross. Endda sygelig.
18. Seet Petersens Altertavle (Emmaus). Skarp Kulde.
19. Vedvarende Kulde.
20. Seen Bedring. Frost.
21. Berøg af M. Aarflot og Belsheim.
22. Miklosich: Etymologisk Ordbog: 20 Kr. Noget friskere.
24. Ordning af Optegn. Lidt i Thinget. Svag for Brystet; ellers friskere.
25. Talt med Bugge.
26. Nogenlunde frisk. Gaasepenner 50.
27. Besøg af A. Hovden og Belsheim, siden Reiakvam (tydsk Ordbog).
28. Faaet Revue des traditions popul. (1, 1886). Besøg af Ross, siden Aarflot. Tøveir.
29. En vis Fagerlund 1 Kr. (kom siden igjen og var fuld). Regn og Søle.
30. I Bibliotheket: Höpfners [Zeitschrift], 17. Bind. Vøling paa en Regnhat.
31. Søleføre og lidt Sneefald. Sidste Dage Læveir. Nu endelig god Helbred, dog med Hæshed og nogen Hoste. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Guðbrandur Vigfússon og F. Y. Powell: «Grimm Centenary. Sigfred-Arminius and other Papers», Oxford 1886 (947).
- Karl Uchermann (1855-1940), frå Innvik, kunstmålar.
- [Andreas Olai Olsen:] «Skal og Kjerne», Bg. 1885 (1145).
- Ole I. Langeland (1845-1917), frå Sunnylven, bonde, stm. m. m.
- Carl Wied: «Sprechen Sie Neugriechisch?», Lpz. 1886 (493).
- Bog om Ordination] truleg «Beretning om Missionsprest H. P. S. Schreuders Ordination til Biskop», Stavanger 1866.
- Philipp A. Nemnich: «Catholicon, Allgemeines Polyglotten-Lexicon der Natur-Geschichte», 1-8, Hamburg 1793-98.
- [Ole Beinigen:] «Kristiania-Bohemen paa eventyr», Kra. 1886 (1256).
- Karlsen] truleg Leonard Chr. Karlsen (1864-1920), c. mag. 1890, seinare lærar.
- «Societé des traditions populaires», gav ut «Revue» etc.
- Otto F. Müller: «Zoologia danica», sjå dagbok, 1.2.1840.
- Morten Thrane Brünnich: «Ornithologia borealis», Kbh. 1764.
- Eilif Peterssen: «Kristus i Emmaus», 1887, altertavle i Kristiansand domkyrkje.
- Franz Miklosch: «Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen», Wien 1886 (489).
- «Revue des traditions populaires», 1-34, Paris 1886-1919.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009