1884 juli-september

Juli
1. Varmt Veir.
2. Besøg af Belsheim. Talt med M. Skar.
3. Ordning af Optegn. Lidt i Thinget. Vigtige Beslutninger: Rigsraaderne indladte, Stemmeretten udvidet m.m.
4. Meget varmt. Skjælvhændt og lam i Fingrene. Kongen reist.
5. Første Søbad.
6. Stor Varme. Hos Joh. Velle. Talt med Blix.
7. Thinget sluttet. Endda Optegn. af Dipl. Tordenveir.
8. Torden og Skylregn. Klingenberg: Svagelige Folk m.m.
9. Besøg af Belsheim (Korrektur).
10. Skjælvhændt.
11. Atter Belsheim. Hos Hansen. Studeret paa Udkastet.
12. Anfald af Krim og Mathed.
13. I Tøien. Krim. Atter Belsheim. Victoria (Nyt Folk): 9.
14. Skrivelse fra Kirkedepartementet (om Stipendiet). Tordenveir. Krim.
16. Klingenberg 1) Kjærlighed og Fotografie, 2) Søndagsglæder, 3) Verden hvor man bader sig, 4) Theaterbanditterne, Ude til over Kl. 12. Skylregn og Torden.
17. Atter Tordenveir.
18. Besøg af Belsheim før hans Afreise til Tydskland. Brev fra en vis Svindal. Inde hos Hansen.
19. Brev til Svindal.
20. I den engelske Kirke. Siden hos Zwilgmeyer, talt med Daae. Meget koldt Veir. 
21. Faaet Jahresbericht (2). Koldt med Haglskurer.
22. Besøg af Joh. Skar, siden af Daae. Klingenberg Theater: Plader, og Under Kompromisset.
23. Koldt med Regn.
24. Mildere. Besøg af Torkildsen fra Toten. Svag i et Øie. KlingenbergsHave.
25. Øiensvaghed.
26. Atter Haglskurer.
27. Øiensvaghed Jonshaugen.
28. Haukenæs: Natur og Folkeliv: 1,50. Øiensvaghed.
29. Lidt bedre.
30. Øiensvaghed.
31. Bedre med Arbeidet. Maanedens første Halvdel meget varm, anden Halvdel usædvanlig kjølig og fugtig. Skryde og Augnelime. 
 
August
1. Vedholdt med Udkast til Bidrag til FolkesprogetsHistorie.
2. Vertinden for f. M. 88 Kr. Burmesters Harten Leina: 6 Kr. Møll. Hotel: 6. Logen: 6. Endda Øiensvaghed.
3. I Kampens Kirke: Moe. Vakkert Veir.
4. Formiddag paa Ladegaardsøy. Besøg af O. Sommer.
5. Talt med Hægstad og Five. Besøg af Zwilgmeyer med Følge. Klingenberg: Arthurs Kneb.
6. Talt med Daae. Varmt.
7. Tiltagende Øiensvaghed.
8. Meget varmt.
9. Besøg af Torvig. Øiensvagheden værre.
10. I Tøien.
11. Hos Hansen. Øiensvaghed.
12. Optegn. af Nyhedsbladet.
13. Øiensvagheden værre.
14. Hos Boeck og paa Apotheket. Besøg af Hølaas og Vestrom. Siden fru Norderud.
15. Svag paa Synet.
16. Paa Skattekontoret betalt 149,62.
17. I Johannes Kirke: Lindeman. Klingenbergs Have. Klen i Augom .
18. Besøg af Martin Stokke fra Lier. Besøg hos Daae.
19. Bedre i Øinene. Brev fra Jul. Jensen. Theatrum mundi: 1 Kr.
20. Brev til Jul. Jensen. Til d. liberale Forening 1 Kr.
21. Besøg af Hans Velle og hans Datter. Takkebrev fra Jul. Jensen. Klingenberg Theater: Gringoire (Lindberg); og "Hata mig, Herre".
22. Optegn.
23. Petersens Nord. Historie: 1,80.
24. Jonshaugen med J. Velle.
25. Søgt Hr. Boeck. Hos Hansen.
26. Hos Boeck, betalt ham 4 Kr. Kjøligt Veir.
27. Besøg af Rønneberg.
28. Ondt i Svælget. Regn.
29. Hos Unger.
30. Færdig med et Udkast til "Bidrag [til vort Folkesprogs Historie]". Atter svag i Øinene.
31. I Tøien. Spurgt efter Belsheim. Øiensvaghed. Maanedens sidste Deel kjølig.
 
September
1. Djurklou's Sagor och Äfventyr: 4 Kr.
2. Brev fra Baard Ose. Regn og Torden.
3. I Læsesalen paa Universitetet.
4. A. Hovden atterkommen og faaet 20 Kr.
5. Omarbeidelse af Udkast. Tigger Johansen en gammel Frak.
7. Regnveir.
9. Lettere Veir.
10. Varmt.
11. Kjøbt Briller: 1,75. Klingenbergs Have.
12. Godveir.
13. Besøg af Graneggen.
14. I Tøien (Victoria blomstrende). Herligt Veir.
15. Hos Skomager Hansen.
16. Besøg af O. Sommer. En vis Hillebrand fra Hamburg 5 Kr.
17. Vedvarende vakkert Veir.
18. Dybwads Lærerkalender: 5 Kr. Skobot: 2,50.
19. Et Halsplagg: 5 Kr. Blæk: 15 Ø. Fremming: 1,20. Ihle: 5. Grand: 12.
20. Atter til Reiakvam 15 Kr. To Billeder 1 Kr. Karameller: 40 Ø. Regn.
21. Til Skarpsno. Besøg af Hovden og Heyerdahl.
22. Talt med Daae. Regndag.
23. Kjøligere.
24. Besøg af Fru Kobberstad (om Vartdals Laan). I Frugtudstillingen (Fribillet).
25. Klingenberg (4 Strudser).
26. V. Hehn's Kulturpflanzen &c.: 10 Kr. Atter i Frugtudstillingen.
27. Linder:"Om Tilltalsord": 50.
28. Besøg af Daae og A. Hovden. Spurgt efter Belsheim. Atter Frugtudstillingen.
29. Hos Unger (2 Hefter af Grimm).
30. Fritzners Ordbog (4): 1,50. Maanedens Veir mestendeels meget vakkert.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Skrivelse] brev frå KD 14. juli 1884 (underskrive av E. Blix, kyrkjestatsråd) om høgre stipend (no 3500 kr. for året), den siste lønsauken I. Aa. fekk (sjå elles «Stort. Forh.» 1885, bd. I A, Stort.prop. nr. 1, hovudpost IV; bd. VI A, Innst. nr. 113 (s. 393) og Innst. nr. 159 (s. 486); bd. VII, s. 44).
- «Plader», lystspel av Chr. Molt-Wengel.
- «Under Kompromisset, eller Høire, Venstre», studentkomedie av S. (spela av danske sksp., instruktør Albert Helsengreen). -Th. S. Haukenæs: «Natur, Folkeliv og Folketro i Hardanger», 1-5, Eidfjord o. fl. st. 1884-88 (807-11, seinare bd. hadde ikkje I. Aa.)
- H. Burmester: «Harten Leina. Ein Spiegel vör Land und Lüd,» Berlin 1884 (1514).
- Oscar Moe (1851-1918), spr. i Oslo (Kampen).
- Vestrom] Arne Vestrum (1858-1937), frå Skogn, lærar, seinare adjunkt.
- Ole A. Lindeman (1851-1917), hospitalsprest.
- Martin Stokke] truleg Martinus Stokke (1856-1938), bonde i Lier.
- Theatrum mundi] «Verdens-Theatret» på Tivoli (tablå m. m.).
- Hans Velle og hans Datter] er kanskje Karen Velle (1867-1905), seinare gift med Rasmus Dale, Dalsfjord.
- Gringoire] og kalla «Digterløn», lystspel av Th. de Banville.
- August Lindberg (1846-1916), svensk sksp. og teatersjef. Spellaget hans var på Klingenberg.
- «Hata mig Herre», spansk komedie (omsett til svensk).
- G. Djurklou: «Sagor och äfventyr», Sth. 1883 (1430).
- Graneggen] truleg ein A. Graneggen som m. m. gav ut eit skrift «Forholdene i den norske marine», Kra. 1884.
- Dybwads Lærerkalender] K. Pedersen: «Lærer­kalender», Kra. 1884 (699).
- Karl Johan Reiakvam, ein skule-elev som I. Aa. hjelpte (brev frå han 5. juni 1888 og 17. sept. 1890, begge om private emne).
- Nils Roth Heyerdahl (1862-1956), seinare prest.
- Victor Hehn: «Kulturpflanzen und Hausthiere», Berl. 1883 (1683).
- N. Linder: «Om tilltalsord i svenska språket», Sth. 1884 (358).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009