1884 april-juni

April
1.Vedholdt Eftersyn af Lukas. Besøg af Kobberstads Kone, siden hos ham selv.
2. I Sparebanken (for Vartdals Laan).
3. Besøg af O. Sommer. Forgjæves søgt Hr. Hagen.
4. Hos Kobberstad.
6. Besøg af Jf. Zwilgmeyer, Belsheim og Aarflot.
7. Atter Kobberstad.
9. Jellinghaus: Niederdeutsche Mundarten: 2,40. Besøg af Blix.
10. Hos Unger (Grimm 6,12).
11. Besøg af Hovden.
13. (Paaske). I Aakers [!] Kirke: Dop. Besøg af Belsheim, faaet RagnhildFosshamar, og Præstepolitik.
14. Besøg af Aarflot; siden hos J. Velle.
15. Hos Kobberstad og i Sparebanken.
16. Hos Ross, ogsaahos Kobberstad.
17. I Bibliotheket: Kuhn's Tidsskrift, 27. B. (kun 3 Hefter).
18. Med Fru Kobberstad i Sparebanken. Siden hos Unger.
20. Besøg af Belsheim.
21. Møde i denliberale Klub.
22. I Sparebanken, ingen Udretning. Inde hos J. Velle. Tilsendt O. Sandes Bibelsoga m.m.
23. Paa Bibliotheket: Höpfners Tidsskrift, 14. Bind. Færdig med Læsning af Lukas. Besøg af Anna Fjæstad. En Tiggerkall 1 Kr.
24. Møde hos Fritzner.
25. Hos Kobberstad og hos Amundsen. Besøg af Blix.
26. Fritzners Ordbog (3): 1,50. Folkevennen (1 og 2). Besøg af Blix, Johannesen og Aarflot.
27. KristianiaTheater: Vore Mænd.
28. Med Blix fortsat Læsningen af Lukas.
29. Fortsat med Blix.
30. Lidt i Thinget. Fortsat med Blix. I senere Tid god Dagmilde, men ellers koldt med Nordenvind. 
 
Mai
1. Optegn. af Diplomatariet. Fortsat med Blix.
2. Atter Blix. Regnveir.
3. Delbrück's Einleitung in dasSprachstudium: 3 Kr. Fortsat med Blix.
4. Besøg af Belsheim.
5. Besøg af Jf. Zwilgmeyer. Fortsat med Blix. Regn.
6. Faaet: Jahresbericht fürgerm. Philologie (1883), 1. Hefte, bet. 8 Kr. Fortsat med Blix Inde hos Hansen.
7. Optegn. Fortsat med Blix.
8. Fortsat med Blix. Regnveir.
9. Søgt efter Kobberstad.
10. Fortsat med Blix.
11. Besøg af Belsheim. Askers Salon.
12. I Bibliotheket: Noord en Zuid, 4. Aarg. Fortsat med Blix. Stød paa et Knæ.
13. A. Fjæstad til Vartdals Gravsteen 5 Kr. Fortsat med Blix.
14. Atter i Bibl. Zeitschrift fürdeutschesAlterthum, 24. Bind. Fortsat med Blix.
15. Fortsat med Blix.
16. Fortsat med Blix.
17. Med Blix fortsat. Seet lidet af Stasen.
18. Hos Aarflot.
19. Ullmanns Sangbog: 2,25. Kort over Søndmør: 1,60. Klingenbergs Theater (Muntra Fruerna i Windsor).
20. Forfatter-Lexikon (7): 1 Kr. Fortsat med Blix. Svag i Øinene. Skryde som forhen.
21. Fortsat Læsningen med Blix. Inde hos Kobberstad.
22. Johanneskirken: Hesselberg. Besøg af Belsheim, faaet "Lykkjefolket". Første Hæggeblomster.
23. Liljeborgs Fiskar (2 og 3): 7 Kr. Fortsat med Blix.
24. Sluttet Læsningen af Lukas med Blix.
25. Klingenbergs Have (Fr. Schmidt). Meget kjøligt.
26. I Biblioth. Zeitschrift f. d. Alterthum, 25 B. (1881).
27. Møde hos Fritzner. Besøg af Støylen og en til. Syg i Maven.
28. Syg i Maven. Besøg af Blix, til A. Vangs Gravminde 2 Kr.
29. Til Fru Kobberstad endnu til Laanets Fornyelse 4 Kr., 50. Hos Cammermeyer ordnet Kjøbet af Liljeborgs Fiskar. Endda sygelig i Maven.
30. Klingenbergs Have (med Stadem). Endda svag i Maven.
31. Fortsat Læsning af Sande's Bibelsoga. Friskere. Besøg af Aarflot og Aarsæter. Maaneden kjølig alt til de sidste Dage. Skryde som før.
 
Juni
1. (Pintsedag). I Tref. Kirke: S. Brun. Frisk. Fagert Veir. Stort Løv, Hæggene i sidste Blomstring. Stor Pragt af Løvetand.
2. I Tøien. Besøg af Sivle og en til.
3. Eftersyn paa Sande's Bibelsoga.
4. Regnveir.
5. Besøg af Kjennerud (om Viser i Dialekt). En vis Gaustad 1 Kr. Fra Lund tilsendt: [Carl] Abels Abhandlungen, betalt 1 Kr. Kongen hidkommen.
6. Besøg af Nielsen fra Kongsberg. 1 Pung: 1,60. Regn.
7. Slut med Bibelsoga. Regn.
8. Besøg af Jf. Zwilgmeyer. Siden Aarflot.
9. I Bibliotheket: Haupt's Zeitschrift, 26. og 27. Bind. Besøg af Aursnæs. A. Hovden til Hjemreise 20 Kr. Hos Unger med Sandes Bibelsoga.
10. Optegn. af Høyems Bibelsoga. Rask Plantevæxt.
11. Optegn.
12. Besøg af Mortensen. Hos Blix med Bibelsoga. Talt med Arvesen.
13. Ordning af Papirer. Besøg af Aarflot (Melding fra Thinget).
14. Atter Mortensen, om Oversæt. af Lukas. Statuter for Venstreforeningen.
15. Besøg af Ross og Johannessen (Bergen). Kjøligt.
16. Besøg af Jf. Zwilgmeyer (En Kalot). Møde i den liberale Forening (Arb.samfundet), Kontingent 50 Ø.
17. Begyndt Udkast til Historie om Folkesproget. En paatrængende Tigger: 5 Kr.
18. Noget varmere. Talt med Nygaard, Bugge o. fl.
19. Brev fra Hjalmar Pettersen. Besøg af Joh. Storm. Inde hos Hansen.
20. Optegn. af Dipl.
21. Aarsmøde i Dialektforeningen. Storms Fonetik og Ordliste m.m. Besøg af Aarflot.
22. Et Besøg hos Daae, truffet Richter og Bætzmann.
23. Herlig Jonsokaften. Brisinger omkring Søen.
24. Hoste og Saarhed for Brystet. Hos Huseby: Ervingen. 3. Udgave.
25. Endda Optegn. af Dipl.
26. Nyt Rigsraad; stor Opsigt. Klingenberg: Rødtop; og Den svage Side.
27. Besøg af Belsheim.
28. Hos Hjalmar Pettersen. Besøg af Rønneberg.
29. Hos Zwilgmeyer. En Fugleudstilling paa Klingenberg. Stort Fanetog til Slottet.
30. I Bibliotheket med Haupt's Zeitschrift. Besøg af O. Sommer. Faaet Historisk Tidsskrift (4,4), og Norges Historie i 1814. Maaneden længe regnfuld og kjølig; i de sidste Dage større Varme. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Elenore de Lange Kobberstad, gift med J. N. Kobberstad.
- H. C. Hagen, målarmeister og gardeigar i Oslo, var kausjonist for O. M. Vartdal (saman med I. Aa. og J. N. Kobberstad, sjå dagbok, 12.7. og 15.7.1882).
- Hermann Jellinghaus: «Zur Einleitung der niederdeutschen Mundarten», Kiel 1884 (404).
- Olav Sande: «Bibelsoga fyr Folkeskulen», Kra. 1895.
- Anna Fjæstad] ser ut til å ha hatt med gravminnet for O. M.Vartdal å gjera.
- B. Delbrück: «Einleitung in das Sprachstudium», Lpz. 1884 (17).
- V.Ullmann: «Sangbog», Kra. 1884.
- «Kart over Romsdals Amt» (844,9).
- [Johs. Belsheim:] «Lykkjefolket i fire Visor», Kra. 1884 (1257).
- Fr. Schmidt] truleg dei førn. «Frøknerne» Schmidt.
- Aarsæter] kanskje Ivar J. Aarsæter, bonde i Ørsta.
- Carl Abel: «Sprachwissenschaftliche Abhandlungen», Lpz. 1885 (18).
- O. J. Høyem: «Den helige saga og kjørkjesaga», Nidaros 1881.
- Ole Richter (1829-88), bladstyrar, stm., statsråd m. m.
- Olaf Huseby (1856-1943), frå Husabø i Sogn, bokhandlar, forleggjar i Oslo, d. i Amerika.
- Nyt Rigsraad] regjeringa Johan Sverdrup vart utnemnd denne dagen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009