1883 januar-mars

Januar
1. Hos Belsheim.
2. Sneeveir. Gjennemgaaet en Korrektur med Belsheim.
3. Optegnelser.
4. Hos O. Hansen. Nogen Uro i Maven.
5. Større Kulde. Hos Blix. Til A. Hovden 20 Kr.
6. Besøg af Olaf Holen (Borgund). Stærk Frost.
7. Hos J. Velle.
8. Faaet Forfatterlexikon (5): 1 Kr. Arkiv fornordiskFilologi (2). Til en Fru Coucheron 5 Kr. Frost.
9. Værk i Fingrene af Frost.
10. Stabfors: Om Overtro: 25 Ø.
11. Ondt i Fingrene af Frost.
12. Brev fra Hr. Grimsgaard.
13. Kluge's Ordbog (3 og 4): 3 Kr. Talt med Ross. Værk i Fingrene.
14. Hoste og Fornemmelse af Gigt.
15. Udkast til Beretning.
16. Mørkt Veir.
17. Faaet: Folklore Journal.
18. Mørkt Veir, sygelig.
19. Samlagsmøde i Revisionssalen. Besøg af Michelsen.
20. Mildere.
21. Besøg af Gudjonson. Atter Frost.
22. Brev til Grimsgaard. Hos Unger (Grimm). Klarveir.
23. Utheims Statistik for Valgene: 1,20. Atter koldt og mørkt.
24. Stræv med Beretningen.
25. Aarsberetning.
26. Leveret Aarsberetningen.
27. Besøg af Jon Mork. Kongen hidkommen.
28. Besøg af M. Aarflot og H. Hovden med Brev fra Jon Bjørdal og en laant Bog. Inde paa Circus [paa Kontraskjæret].
29. Læveir.
30. Hos Unger.
31. Ordning af Optegn. Maanedens Veir omvexlende.
 
Februar
1. Brev fra Svensgaard (Solør). Sneefald.
2. Værk i Fingrene.
3. Brev fra I. Melsæt. Sneefald.
4. Til Frognergade, talt med Sars.
5. For Fedraheimen (1. Halv.): 2,20. Besøg af Blix.
6. Marknadsstaak.
7. Brev fra O. Holm i Tysfjord. Besøg af Blix. Stor Kulde (12 Gr.).
8. Besøg af Væringsaasen. Mildere. Fingerværk af Frost.
9. Hos Hansen.
10. Besøg af Aarflot. Brev fra Kapt. Schjølberg. Mildt.
11. Hos Belsheim. Besøg af Gudjonson. Regn og Bløde.
12. Brev fra Hr. Svensgaard. Læveir.
13. Besøg af Olaf Mandt, maattet laane ham 10 Kr.
14. Ordning af Optegn. Besøg af Blix. Tøveir.
15 Fattigkjerring Fru Heyerdal 5 Kr.
16. Besøg af Fritzner. Tøveir.
17. Brev til Pastor Holm i Tysfjord. Thinget aabnet. Fremdeles Tøveir.
18. Klarere.
19. Ny Adressebog med Kort: 7,75. Frostveir.
20. Atter Sneefald. En Fattigmand 1 Kr.
21. Optegnelser af Navnebogen. En Fattiggut 1 Kr.
22. Hos O. Hansen. Luftsyn (Nordlys i en staaende Stribe.
24. Atter Tøveir.
25. Vestenvind. Besøg af Aarflot og A. Hovden.
26. Atter Sneefald. Folkenavne af O. Røst: 35 Ø.
27. Solskin.
28. Besøg af Fru Norderud. Soltøyr. Maaneden meget mild; de sidste Uger med Soltøyr.
 
Mars
1. Optegn. til Navnebogen.
2. Koldere Veir.
3. Faaet Norsk Lyrik (fra Cammermeyer). Vanføre Olsen 2 Kr. Stærkere Frost.
4. Brev fra Garver Michelsen (om Hjælp for Sønnen).
5. Paa Bibliotheket: Noord en Zuid, 4. Aargang.
6. Overhæng efter Penge.
7. I Zahlkassen intet at udrette. Besøg af Unger, siden Belsheim.
8. Hindring af Huusvask.
9. Betalt Md. Gaarder (Md. Berntsen) for A. Hovden 25 Kr.
10.Stor Frost (13 Gr.).
11. Hos Aarflot. Stor Frost og liden Dagmilde.
12. Hos Unger.
13. Besøg af Blix.
14. Besøg af O. Sommer. Karnevalet paa Kontraskjærer. Frost.
17. Snee og Drev. Besøg af Blix.
18. En Stund i Kirken: Overhøring. Besøg af Gudjonson.
19. Ondt i Tænderne.
20. Paa Bibliotheket, intet faaet.
21. Atter Besøg af Fru Norderud. Stor Kulde og Pinsel af Frost.
22. Vedvarende Kulde.
23. Hos Belsheim. Lidt mildere.
24. Fremdeles koldt.
25. (Paaske). I Jakobs Kirke: Domaas. Stadigt Frostveir.
26. Besøg af Belsheim og Aarflot.
27. Læst Dagbladets Feuilletoner.
28. Fortsat Læsning.
29. Brevkort fra Möbius. Talt med O. Sommer.
30. Barskt Veir.
31. Hørt et Foredrag af J. Storm, betalt for de følgende 5 Kr. Maaneden streng med Traaveir og stor Nattekulde.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- av (Ola) Nikolai Holen (1863-1920), frå Borgund, stud. 1885, bladstyrar.
- A. P. Stabfors: «Om Overtro, Forvarsler og Gjengangerhistorier i Nordland», Bg. 1882 (1193).
- «The folklore journal», vol. 1, London 1883 (923).
- John Utheim: «Statistik over Storthings- og Valgmandsvalgene», Kra. 1882 (880).
- Jon Mork] Johan Mork.
- Olav L. Mandt (1858-1939), lærar og bonde i Eidsborg, har fortalt at han kjende I. Aa.
- «Kristiania Adressebog», Kra. [1883] (806).
- Olaf Røst: «Noget om norske Folkenavne», Hamar 1882 (48).
- Andrea Norderud (f. 1826), gift med H. P. Norderud, gav ut nokre songar.
- K. A. Winter-Hjelm: «Norsk Lyrik» (antologi), Kra. 1882 (1241).
- Betalt Md. Gaarder] sjå Br. nr. 406.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009