1882 juli-september

Juli
1. Paa Skattekontoret: Kr. 145:87. Til Vertinden 88 Kr. Ude med hende at see paa et Værelse. Logen: 6. Skøien: 6. Efterseet Bh. 280 Kr.
2. Nyt Tidsskrift (3), igaar. Torvgaden med J. Velle. Varmt.
3. Kluge's Etymol. Wörterbuch (1): 45.
4. Atter Tandværk. Besøg af Belsheim. Balsamtræerne ved Logen blomstre.
5. Optegn. af Diplomatariet. Besøg af Stadem. Stærk Tandværk.
6. Tandværk.
7. Vedvarende Regn.
8. Besøg af Belsheim. Regn og Torden. Tandværk.
9. Jonshaugen; en Ballon. Atter Belsheim.
10. Korrektur for Belsheim. Besøg af Unger (2 Hefter Grimm).
11. Faaet Biskop Nielsens Visitatsbog (2): 2 Kr. 25. Klingenberg (Perle; og Frøken Gedehams). Endda Regn.
12. Besøg af Vartdal.
13. Optegn. af Nielsens Reisebog. Brev fra Italien (om Navne paa Citrus). Lidt sygelig.
14. Atter Regnveir. Øiensvaghed og Værk i Tænderne.
15. Den nyeste Visebog: 1 Kr. Paategnet en Seddel for Vartdal.
16. I Tøien. Besøg af Gudjonson. Regnveir, men meget varmt.
17. Besøg af Sauerwein. Regn. Øiensvaghed.
18. Talt med Fritzner. Veikleg.
19. Endda Regn. Klingenberg (Den nye Bibliothekar; og Frøken Gedehams).
20. Færdig med K i Dansk-NorskOrdbog.
21. Endelig tørt Veir.
22. Høyterresdag.
23. Paa Fæstningen: Sandsdalens Koncert.
24. For Fedraheimen (2. Halv.): 66 s. Knudsens Bøger: Skolen og Fremmedordene, og Blandkorn, tils. 30 s. Brev fra M. Askevold (om Portræter).
25. Anfald af Hoste.
26. Brev fra Philadelphia (Fransk, om en Biographie).
27. Færdig med L.
28. Klingenberg (Elskovsdrikken; og Theaterbanditterne).
29. Forberedelse til en Reise til Trondhjem. Kjøbt en Reisetaske: 10 Kr.
30. Atter Skylregn og Lynild.
31. Forberedelser. Ny Regnhat Kr. 4,50. I de senere Dage friskere. Maaneden meget rig paa Regn.
 
August
1. Ublidt Veir; udsat Reisen. Til Vertinden fra f. M. 88 Kr. Kjøbt to Skjorter: 5 Kr, 50. Tekniken: 6: Central: 6,3.
2. Afreist med Eimvogn. Billet til Trondh. 29,70. Hamar 1,60. Aften til Koppang. Godt Veir.
3. Koppang 3,20. Røros 1,50. Singsaas 25 Ø. Til Trondh. ved Kl. 9 Aften. Regndag med megen Taage. Ind i Md. Nielsens Hotel.
4. Gaaet omkring i Byen. Talt med ArkitektChristie, med ham i Domkirken. Arentz bortreist, Udbye ligesaa; Vangen ikke hjemme. Godt Veir.
5. Besøg af Vangen. Med ham til Vidensk. Selsk. Bibliothek. Efter Middag atter i Bibliotheket. Aften hos Vangen.
6. I Hospitalskirken: Wexelsen. I Domkirken: Brandt (dansk). Udflugt til Steinberget o.s.v. Aften hos Udbye.
7. Atter paa Bibliotheket for og efter Middag. Kjøbt V. Storm's Trondhjems Flora :1,80. Aften atter hos Udbye med Vangen. Godt Veir.
8. Atter  paa Bibliotheket for Middag. Gaaet med St. Schjøtt til Lade Kirke. Lommeflaske 15 Ø. Fylding 20 Ø. Godt Veir, fortræffelig Udsigt.
9. Atter gaaet meget omkring for at see paa Byens nye Anlæg. Inde hos Stiftsprovst Essendrup. Senere hos Vangen og  Udbye, Afsked.
10. Afreist. I Hotellet betalt 27,50. Billet til Oslo 29,70. Røros 1,50. Elvedal 20. Til Koppang. God Plads og godt Veir.
11. Koppang 3,15. Hamar 1,50. Eidsvold 20 Ø. Til Oslo ved Kl. 6. Godt Veir og meget varmt. Brev fra P. Nupen.
12. Døsig og fortumlet efter Reisen; meget svag i Øinene. Stor Varme.
13. Lidt friskere. I Tøien (Victoria i Blomst). Meget varmt.
14. Liden Sol men stor Varme. Klingenberg (Dronning Crinoline den store).
15. Optegnelser fra Reisen. Spurgt efter Stud. Udbye. Varmt.
16. Samme Varme. Bedre i Øinene, men Ulag i Maven.
17. Friskere. Besøg af Torvig.
18.  Besøg af Peer Dravlausreite, maattet laane ham 20 Kr.
19. Optegn. af Dagbøger.
20. I Ullevols Kirke: Bakke. Talt med Nygaard. Varme, Regn og Torden.
21. Besøg af Belsheim (Gissur bortkommen). Besøg af Blix. Tordenveir.
22. Afsendt "Heimsyn" til Udbye og N. Ordsprog til Vangen. Hos Blix med Revision paa Romerbrevet.
23. For Dagbladet (2. Halv.): 6 Kr. Kluges Ordbog (2 H.): Kr. 1,50 Oskar 6,3. Ved Skarpsno seet paa et Fyrværkerie. Syg i Maven.
24. Mavesyge og megen Tandværk. Fremming 36. Central 6. Grand 12. Overladt Fru Bertheau til Hjælp for en Pige Kr. 5. Talt med Størmer.
25. Mavesyge.
26. Atter Tandværk. Regn.
27. Mavesyge.
28. Som før. Inde hos Belsheim.
29. Noget friskere.
30. Faaet Shakespeares Cæsar ved H. Lassen. Nogenlunde frisk.
31. Sluttet Optegn. af Dagbøger. Frisk. Kongen afreist. Maaneden varm, dog med meget Regn.
 
September
1.Paa Bibliotheket: Germania, 25. B. og Beiträge zur deutschen Philologie. Vertinden Kr. 88. Besøg af Unger, siden Rønneberg. Brev fra Hr. Askevold i Bergen. 2
. Regn og mørkt.
3. I Tøien.
5. Brev til P. Nupen med 50 dl (Kr. 200).
6. Atter D. N. Ordbog.
7. Besøg af en Spekulant Pedersen (?) fra Aalesund. Siden Belsheim.
8. Klarveir.
9. Færdig med Bogstav M. Faaet Raumers Geschichte der deutschenPhilologie: Kr. 9,60. Van Dale's Woordenboek, Og Cosijn's Spraakkunst (ikke betalt).
10. Til Bygdøy Station.
11. Mørkt og kjøligt.
12. Ondt i Tænderne.
13. Færdig med N. Regn.
14. Faaet Liebrecht's Zur Volkskunde: 12 Kr. Hos Unger. Skylregn med Torden.
16. Nyt Tidsskrift (4). Besøg af Hovden.
17. Regnveir.
18. Paa Biblioth. Jahrbuch fürniederdeutsche Sprachforschung (VI) og Korrespondenzblatt (V).
20. Første Hefte af "Arkiv for nordisk Filologi", betalt for Aargangen 6 Kr. Overhæng af en tiggende Skuespiller.
21. Færdig med O. Inde hos Hansen. Noget kjøligt.
22. Kjøligt.
23. Kindsvie.
24. I Tøien. 2
5. Atter en fattig Volding, Slaattelid, maattet faae 10 Kr. Inde hos Olaf Hansen.
26. Nyrop: Sprogets vilde Skud: 2 Kr.
27. Færdig med P.
28. Ibsens Digte: Kr. 2,50.
29. Paa Bibliotheket: Jahrbuch fürniederdeutsche Sprachforschung IV og V, med Korrespondenzblatt I, II og IV. Regn.
30. Tøveir. I senere Tid frisk, undtagen Tandsyge og Kindsvie. Maaneden meget regnfuld; endnu intet [!] Frost.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Friedrich Kluge: «Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache», Strassburg 1883.
- «Perle», farse av Octave Feuillet og Paul Bocage.
- «Frøken Gedehams», operette av Vanlov og Leterrier.
- Brev fra Italien] ligg ikkje i I. Aa.s papir.
- «Den nyeste Visebog», 2. utg., Kra. 1882.
- Seddel] ein Veksel-obligasjon til Kra. Sparebank (på 200 kr.).
- «Den nye Bibliothekar», farse av G. v. Moser.
- Leiv Ø. Sandsdalen (1825-96), spelemann frå Seljord, spela: «Halling» etter Sandsdalen, «Halling» etter Myllarguten, «Huldrestemt Halling», to springarar (av «Sys­trene»), springar etter Sandsdalen, og «Kivlemøyane».
- «Elskovsdrikken», operette av E. Borgaard.
- «Tromb-al Cazar eller Theaterbanditterne», operette, musikk av J. Offenbach.
- L. Sandsdalen spela «Kivlemøyane» mellom dei to operettene.
- Nils Peter Arentz (1833-1914), overlærar i Trh.
- Carl J. Brandt (1817-89), dansk (grundtvigiansk) prest og forf.
- V. Storm: «Vejledning i Throndhjems Omegns Flora», 2. oppl., Trh. 1882 (1682).
- Steinar Schjøtt (1844-1920), overlærar, historisk og filologisk forfattar, nytta ei landsmålsrettskriving som I. Aa. mis­lika.
- «Dronning Crinoline den Store», farse av Erik Bøgh.
- Karl Sigurd Udby (f. 1863), frå Trh. (son til M. A. Udbye), stud. 1882, løytnant.
- Per Knutson Dravlausreite (1863-90), frå Volda, døydde i Amerika.
- Enok K. Bakke (1853-98), kapellan i V.Aker.
- W.Shake­speare: «Julius Cæcar», oms. av H. Lassen, Kra. 1882 (1481).
- «Beiträge zur deutschen Philo­logie, Julius Zacher dargebracht als Festgabe», utg. av Ernst Bernhardt, Halle a. S. 1880.
- H. J. van Dale: «Nieuw woordenboek», Haag 1874 (443).
- P. J. Cosijn: «Nederlandsche spraakkunst», Haarlem 1881 (444).
- «Arkiv for nordisk Filologi», Kra. 1882 ff. (2187-90).
- K. Nyrop: «Sprogets vilde Skud», Kbh. 1882 (395).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009