1881 oktober-desember

Oktober
1. Til Vertinden 88 Kr. Faaet Lauvduskar IV, Barth's Fuglevildt (1): 30 s.
2. I Ullevaals Kirke: Nygaard.
3. Paa Biblioth. Germania, 24. Bind. Hos Olaf Hansen.
4. Revision. Klingenberg (Nei; og Kaffekakao).
5. Til Tøien. Besøg af Støylen.
6. Til Sagene. Frosset meget.
8. Almanach de l'Illustration: 31 s. Brystsukker: 12. Kongen hidkommen.
9. Til Frogner &c. Hos Velle. Møllergadenmed Barstad: 9.
10. Korrektur paa 13. Ark.
11. Hos Skomageren. Regn.
12. Besøg af Zwilgmeyer (Fridriksons Læsebog).
13. Reenskrift af Fortalen.
14. Regn og Storm.
15. Fortalen. Stærke Mindelser af Naarisla.
16. Besøg af Belsheim.
17. Korrektur paa 14. Ark. Eidsvoldsmand Konows Begravelse.
18. Brev fra Har. Wergeland. Ny York Gazette: 15.
19. Brev fra Kapt. Schjølberg med et Brev til Kongen. Paa Biblioth. intet. Frost.
20. I Palæet med Schjølbergs Brev. Barth's Fuglevildt (2): 30.
21. Tillæg til Ordsprogene. Besøg af Ross. Talt med Blix.
22. Hos Feilberg og hos Johannesen. Brev fra O. Hansen i Sandefjord (?).
23. Til Frogner. Besøg af Hovden, Belsheim og Barstad. Overladt Hovden 50 Kr.
24. Forgjæves søgt Indgang hos Holst.
25. Tillæg til Ordspr.
26. Sluttet Tillæg. Klingenberg (Operetten Donna Juanita).
27. Endelig talt med Holst.
28. Besøg af M. Moe, siden Hølaas. En Tiggerfant: 30, en Tiggergjente: 15. Meget barskt Veir.
29. Fortalen.
30. Stærkt Kriim. Besøg af A. Hovden.
31. Møde i Maalforeningen. Overladt Mikkelsen 50 Kr. Barth's Fuglevildt (3): 30. Asker 6,6. Lys 24. Lidt Snee. Maanedens Veir omvexlende, tildeels meget koldt. 
 
November
1. Til Vertinden 96 Kr. For Dagbladet (4): 3 Kr. For Fedraheimen (2. Halv.): 2,20.
2. Fortalen.
3. Sluttet Fortalen. Korrektur paa 15. Ark. Travlt.
4. Hos Belsheim. Augneverk.
5. Besøg af Vigdal fra Lyster.
6. Besøg af Belsheim og Kone. Barcewicz' Koncert.
7. Besøgt Prof. Skavlan. Korrektur paa Fortalen.
8. Optegnelser.
9. Brev til O. Hansen i Sandefjord. Mildt Veir med Skodde.
10. Bad i Torggaden. Brev fra Vihn i Holtaalen. Regn.
11. Revision og Fortalen. Klingenberg (Giroflé-Girofla). Mørkeskodde.
12. Tromholt: Om Verdens Undergang: 15. Koch: Lateinische Eigennamen: 30.
13. Hos Unger. Besøg af Bjørdal.
14. Hos Olaf Hansen. Langt Besøg af Blix. Mildt Veir.
15. Brev fra Garver Mikkelsen i Aalesund.
16. Langt Møde i Maalforeningen. Atter Brev fra Kapt. Schjølberg.
17. Brev til Vihn i Holtaalen. Et No. af Ill. Zeitung: 30. Et Diplom fra Maalforeningen.
18. Lidt Kulde.
19. Brev til Kapt. Schjølberg. Forfatter Lexikon (3): 30. Barth's Fuglevildt (4): 30. Til A. Hovden 10 Kr. Tobak: 33 s. Paulsen: 6. Skøien: 6.
20. Intet Besøg. Oskar: 6,5. Grændsen: 5. Atter Møde i Maalforeningen. Besøg af Belsheim, laant ham 20 Kr. Søleføre.
22. Hos Unger. Optegn. af Sturlunga.
23. Besøg af Stud. Skogvold, maattet laane ham 20 Kr.
25. Søleføre.
26. Regn og stort Mørke.
27. Belsheim ikke hjemme.
28. Besøg af Belsheim, atterfaaet 20 Kr. Besøg af Hr. Lind (om et Par Ord). Inde hos Hansen. Regn og Mørke.
29. Optegn. af Sexualia. Besøg af A. Hovden (nu Student), overladt ham 20 Kr.
30. Talt med Unger. Seet paa to Haafiske. Maaneden usædvanlig mild, med meget Regn. Helbreden i det hele god. Ordsprogene endnu ikke udkomne.
 
December
1. Til Vertinden 96 Kr. Daae's Bygdesagn (ny Udgave): 83, Bergh's Æventyr (3): 45.
2. Mørkt Veir. Klingenberg (Musketererne i Klostret).
3. Besøg af Sauerwein og A. Hovden. Mørkt Veir.
4. Hos J. Velle.
5. Besøg af Sauerwein og Moe.
6. Langt Besøg af Blix. Overladt A. Hovden 50 Kr. Regn og Mørke.
7. Faaet 5 Expl. af Ordsprog. Regn.
8. I det nye Skulptur- Musæum. Schirlitz Wörterbuch til N.T.: 6. Kr. Almanach du Magasin pittoresque (for 1877-78): 18 s. Afsked med Hovden.
9. Hos Unger med Ordsprog. Besøg af Blix og Folstad.
10. Rossberg's Lehnwörter: 3 Kr. Regn og Søle. Ondt i Tænderne.
11. Besøg af Belsheim og Gissur [Belsheim].
12. Talt med Flo.
13. Hos Ross med Ordsprog. Hos Skavlan med do. Talt med Bugge. Gengangere (Ibsen): 2,25. Nisse-Kalender: 1 Kr.
14. Christmas Number af London News: 1 Kr., Do. af Graphic: 1,25.
15. Hos Johannesen 10 Expl. [af] Ordsprog. Goethes Faust: 4 Kr., Heines Lieder: 4,40, Kiellands Novelletter: 2 Kr., Nye Novelletter: 1,75.
16. I Departementet med Ordsprog. I Bibliotheket med do. Hos Bugge med do. [Paa Bibliotheket laant]: Höpfners [Zeitschrift], 9. Bind.
17. Optegnelser. Sneeveir.
18. Besøg af Belsheim. I Kirken: G. Hansen. Snee og Bløde.
19. Koldere.
20. Atter Møde i Forening for Dial.
21. Besøg af Bjørdal. En Tigger: 30. En Spiller afviist.
22. Langt Besøg af Blix.
23. Omslag, stærk Kulde.
24. Stærk Kulde. Faaet "Solskyer". Besøg af Zwilgmeyer, do. af Brusæt, laant ham 15 Kr. Pigen 5 Kr. Avispigen 1 Kr. Paulsen 6. Aften hos Skavlan.
25. I Jonskirken: Hesselberg. Aften hos Zwilgmeyer. Atter Tøveir.
26. Vakkert Veir.
27. Afsendt Ordsprog til Trondhjem. Besøg af Blix. Usædvanlig mildt.
28. Fra Johnsen: Haandlexikon (17) og Almeenlæsning.
29. Afsendt Ordsprog til Möbius.
30. Fra Feilberg: Bugge's Studier (2). Besøg af Støylen.
31. Optegn. til Oversættelse. Hele Maaneden meget mild; kun et Par Dage 23., 24.) rigtig koldt. Helbreden god, kun daarlige Tænder.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. B. Barth: «Norges Fuglevildt», Kbh. 1881 (1709).
- «Kong Kaffekakao paa Tivoli», komedie med «dramatisk Rending og Islæt af original Vævning» («Billetter kan bestilles pr. Telefon»).
- H. Kr. Friðriksson:  «Islandsk Læsebog» (sjå dagbok, 11.12.1846).
- Thomas Konow (1796-1881), sjøoffiser, til sist admiral, yngste eidsvolls-mann.
- «Donna Juanita», operette av Camillo Walzel og Richard Genée, musikk av Franz von Suppé.
- Hans Vigdal (1855-1902), frå Luster, lærar (skreiv til I. Aa. 8. des. 1891 om mål­sak m. m.).
- Stanislaus Barcewicz, polsk violinist (hadde konsert saman med Ida Basilier-Magelsen og Ragna Goplen).
- S. Tromholt: «Om Verdens Undergang», Bg. 1881 (1644).
- U. Koch: «Taschenwörterbuch der lateinischen Eigennamen», Berl. 1881 (47).
- Nils Michel­sen (Hesteflot) (f. 1817), garvar i Ålesund.
- Diplom] sjå tildelingsbrevet.
- Jens Chr. Skogvold (1861-1920), frå Skedsmo, stud., lærar.
- Sexualia] ei slik liste skal I. Aa. ha sett opp (av ord som ikkje kom med i FO og NO), men ho ser ikkje ut til å liggja i I. Aa.s papir no.
- H. E. Bergh: «Nye Folke-Eventyr», Chra. 1881 (946).
- «Musketererne i Klosteret», operette, musikk av Louis Varney (spela av A. Berndt's svenske selskap).
- Skulptur-Musæum] sjå S. Willoch: «Na­sjonalgalleriet», Oslo 1937, s. 90 ff.
- S. Schirlitz: «Griechisch-deutsches Wörterbuch», Giessen 1869 (75).
- «Almanach du Magasin pittoresque», Paris 1877 ff. (1920-22).
- Folstad] truleg Anders M. Folstad (1852-1936), bonde i Ørsta.
- K. Rossberg: «Deutsche Lehnwörter», Lpz. 1881 (423).
- J. W. Goethe: «Faust», Berl. 1876 (1525).
- H. Heine: «Buch der Lieder», Hamb. 1882 (1530).
- Kristian Elster: «Solskyer» (i «Nord. Tidsskrift», 1877).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009