1878 april-juni

April
1. Til Hr. Holm for følg. M. 12 1/2 dl (Kr. 50); før 10 dl (Kr. 40). Optegn. af Fornskrifter. Hos Hansen.
2. Besøg af Unger, siden Aarflot. Sludføre.
3. Blòte. Skryda.
4. Besøg af Aarflot; overladt ham 200 dl til Voldens Sparebank. Saar for Brystet og sygelig.
5. Convers. [Lexikon] (6): 9 s. Klingenberg (med O. Sommer[Garetta]. Friskere.
6. For Fedraheimen (to Qvartaler): 66. Talt med Garborg.
7. Hos Hølaas.
8. Oversyn af irske Stedsnavne.
10. Besøg af Daae.
11. Paa Biblioth. med Joyce's Bog. Talt med Landstad, ogsaa med Belsheim. Fagert Veir.
12. Paa Bibl. Chalmers Caledonia, 1. Bd. Inde hos Md. Hansen.
13. Sars' Tidsskrift (3: 2,3): 60. Koolmans Ordbog: 3. H. Saarføtt.
14.  Vakkert Veir. Logen, Klingenberg.
15. Hos Bjørhuus: Vaarfrakke 9 dl, 60, Brôk: 3 dl, 60, Vest: 1 dl, 84. Besøg af Aarflot. Spektakler i Østerbyen.
16. Optegning af skotske Navne. Garettas Portræt.
17. Tobak.
18. Hos Unger, siden hos Aarflot.
19. Paa Svendengen, talt med Landmark, siden Belsheim. Inde hos J. Velle.
20. Optegn. af Caledonia. Laant Hr. Holm 5 dl (Kr. 20).
21. (Paaske). I Bedehuset: Cand. Eliassen. Vakkert Veir.
22. Roligt.
23. Hos Olaf Hansen.
24. Paa Biblioth. Caledonia, 2. Bd. Inde hos Belsheim. Sommerveir.
25. Atter paa Bibl., laant Germania, 19. og 20. B.
26. Optegn.
27. Besøg af Sønderaal.
28. Inde hos Daae.
29. I Rigsarkivet (Personsnavne fra forr. Aarh.).
30. Atter i Rigsarkivet. Grand 6,3 (Fest for Fru Wolf). De sidste tre Uger meget vakkert Veir med stigende Varme; Jorden tør og groende, Løvet for en Deel udsprunget.
 
Mai
1. I Zahlkassen (Vexling). Besøg af Væringsaasen, siden Aarflot (Kontrabog fra Volden). Øiensvaghed (Grums i høire Øie).
3. Endda Optegn. af G. N. Ordsprog og Talemaader.
4. Besøg af Hr. Blank, siden Belsheim. Regn.
5. Første Hæggeblomster. Besøg af Jf. Vedøe, siden Aarflot.
6. Faaet: Rupe-Ber, af J. Telnes. Besøg af Liestøl.
7. Optegn. af Sögur. Kulde.
8. Koldt Veir.
9. Talt med Berner.
10. Besøg af Garborg, siden Skolelærer Vartdal.
11. Megen Svaghed i høire Øie.
12. Besøg af Ross, talt med Vesæt. Gang til Frogner. Øiensvaghed.
13. Paa Biblioth. med Germania. Besøg af Stud. Moe. Hos Md. Hansen.
14. Lidt i Thinget (Debat om Sproget i Skolerne). Besøg af Aarflot, siden Belsheim og Ross.
15. Fra Cammermeyer: Nogle Kataloger, og Convers. [Lexikon] (8). Møde i Oplysningsselskabet. Vedholdt Ordning af Optegnelser.
16. Vedvarende Øiensvaghed.
17. Ingen Festlighed (Bededag).
18. Baggesens komiske Poesier: 90.
19. Tordenveir.
20. Til Hans Brekken paanyt 10 dl (Kr. 40). Aften hos Velle (hans 50‑Aarsdag) med Olafsen, Nielsen, Kobberstad, Hølaas, Qvam og fl.
21. Besøg af Ross (Ordsprog).
22. Optegn. af Ordsprog.
23. Besøg af Kjellaas (fra Inderøy) og Nielsen (fra Kongsberg).
24. Talt med Garborg.
25. Laant Hr. Holm 12 1/2 dl (Kr. 50). To Portræter (Garetta). Hos Aarflot.
26. Besøg af Daae (om Navne).
27. Studering paa Stedsnavne. Hos. O. Hansen.
28. Saar for Brystet. Klingenberg 30,6 (Burochef Jensen).
29. Besøg af Hølaas.
30. Hos Unger (Laxdœla). Besøg af Stud. Staarem (Sunnelven). Inde i Katholsken.
31. Hos Daae. Maaneden god og meget drivende, saa at Jorden seer ud som ved forrige Aars Jonsvoketider. 
 
Juni
1. Hos Dybwad bestilt: Isl. Sögur. Om Rig Veda (to Hefter): 1 dl.
2. Besøg af Aarflot.
3. Ordning af fornnorske Vedstev. Hos Cammermeyer bestilt: Lower's Surnames. Brev fra I. Hole i Sunnelven. Besøg af Belsheim.
4. Folkevennen 1 dl.
5. Besøg af Ross.
6. Talt med O. Sommer.
7. Besøg af Daae og hans Søster.
8. Sluttet Vedstev af G.N.
9. (Pintse). I Kirken: Tandberg. Inde hos Aarflot.
10. Besøg af Jf. Vedøe.
11. Koolmans Ordbog IV. Besøg af Berner.
12. Besøg af Belsheim. Klingenberg (De to Turtelduer; og Onkels Kjærlighedshistorier, m. m.).
13. Faaet Eysteins Jordebog (3. Hefte): 48. Talt med Blix.
14. Med Aarflot i Lunden.
15. Optegn. af Eysteins Jordebog.Brev til I. Hole. Hos Daae truffet Essendrup og Dahl. Besøg af J. Velle.
16. Regnveir.
17. Faaet: Islendinga Sögur, betalt 2 dl, 102 (Kr. 11,40).
19. Besøg af Unger ,Belsheim, O. Glosemot.
20. Varmt.
21. Færdig med Optegn. av Eystein. Storthinget sluttet. Afsked med Aarflot. Besøg af Hans Brekke, overladt ham 5 Kr. (før 95). Besøg af Hølaas.
22. Inde hos Øverland.
23. Varmt og vakkert Veir. Mange Brisinger ved Søen.
24. Optegn. av IslendingaSögur. Inde hos Olaf Hansen.
25. Stærk Varme.
27. Nyt Grundlag til Ordning af Ordsprogene. Friskere. Stærk Varme. Klingenberg: Middel mod Jalousie; Onkels Kjærlighedshistorier; og Fra Sorrento.
28. Skobot. Talt med S. Bugge og Løkke. Besøg af Johannesen.
29. Schmidts tydsk‑græske Ordbog: 105 s. Besøg af Belsheim, laant ham 1 dl, 30 (Kr. 5). Stort Regnskyl med Torden, forhen meget stærk Varme.
30. I Tøien og hos Hølaas. Eftersyn af Bh. tils. Kr. 1140 = 285 dl.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- G. Chalmer: «Caledonia», 1-2, Lond. 1807-24.
- August Eliassen (1849-1917), c. theol. 1877, lærar, seinare prest.
- Knut Sønderaall (1815-1909), frå Hol, tollmann.
- Tharald Blanc (1838-1921), sekretær, teaterhistorikar.
- J. Telnes: «Rupe-Ber», Hamar 1878 (1360).
- Debat] om opplæringsmålet i folkeskulen (etter framlegg frå Johan Sverdrup om at borna skulle få undervisninga på sitt eige «Talesprog»), sjå m. a. P. Hovdan: «Frå folkemål til riksmål», Oslo 1928, s. 66 f. og L. Eskeland: «J. Sverdrup og målreisingi», Oslo 1923, s. 44 ff. 
- J. Baggesen: «Komiske og satiriske Poesier», Kbh. 1878 (1409).
- Peder J. Kjellås (1847-1913), klokkar og lærar i Inderøy. Han har fortalt om vitjinga si hjå I. Aa.
- Jensen] Christian A. Jenssen (f. 1829), byråsjef i Indre-dept.
- Staarem] det er ingen stud. som har dette namnet, er venteleg ein skule­-elev.
- A. Z. Collin: «Om och ur Rig-veda», 1-2, Sth. 1877-78 (534-35).
- M. A. Lower: «Essay on English Surnames», 3. utg., Lond. 1851.
- B. E. Essendrop var stm. og stort. president.
- Walter Scott Dahl (1839-1906), advokat, stm., seinare statsråd.
- J. A. E. Schmidt: «Deutsch-griechisches Handwörterbuch», Lpz. 1875 (63).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009