1876 oktober-desember

Oktober
1.Hos Hølaas. Koldt Veir.
2. Atter Foredrag af Kr. Brun: 12. 30. Schøyens "Insekter og Midder", faaet. Inde hos Unger. En mindre Pibe.
4. Besøg af Joh. Skar, Dietrichson, Belsheim. Korrektur og Travlhed. Hoff's Oldislandske Literatur: 8.
5. Idelig Korrektur. Til Hr. Holm 22 dl. En Tophue: 32.
6. Hos Olaf Hansen.
7. Atter Navnebogen.
8. Hos Joh. Velle.
9. Paa Bibliotheket: Helvaders Encolpodion, og Almindelig Navnebog. Et Bad.
10. Bibliotheca philologica (for 1875). Idelig Korrektur.
11. Besøg af Knud Aarflots Søn. Talt med Berner.
12. Gjennemsyn af Nielsens Manuskript. Brand i Slotsgaden.
13. To Korrekturark. Til Pigen Oline 1 dl.
14. Optegn. af Helvader.
15. Laant Hr. Lindholm: 30. Vakkert Veir.
16. Optegn. om Navne. Faaet: Ivo Prestemne.
17. Besøg af Unger.
18. To Par Hoser. Hølaas.
19. Paa Bibliotheket: Kemble: Names of the Anglosaxons. Korrektur.
20. Optegn. for Hr. Hølaas.
21. Optegn. af Kelly's Calendar.
22. I Ulevaals Kirke: Nygaard. Besøg af Belsheim. Klingenberg Abetheater.
23. Korrektur paa sidste Ark af Nielsens Sogor. I Folketheatret: 8 [!] Dage rundt Jorden.
24. Besøg af Ross. Laant Hr. Holm 5 dl.
25. Paa Bibliotheket: Herrigs Archiv 9. og 10. Bind. Svimmelhed.
26. Hos Olaf Hansen.
27. Hos Berner. Aften hos Joh. Velle, sammen med Hølaas, Berge, Lene og fl.
28. Støvlebod. Ross.
29. Klingenberg: Rundt Kristiania [paa 8 Timer]. Inde hos Belsheim. Stormveir.
30. Hos Velle med Simon Hovden.
31. Hos Unger: Beda's Historie. Atterfaaet af Lindholm 30. I senere Tid tørt og koldt Veir. 
 
November
1. Optegn. af Beda. Votter: 48.
2. Bod paa Gamlestøvlerne: 30. Besøg af Organist Albrechtson.
3. Sygelig af Frost.
4. Folketællingslister [for] 1875. Udvalg af Baggesens Digte: 30.
5. Til Frogner. KlingenbergTheater: Velociped-Selskabet m. m. Lidt Snee.
6. Paa Biblioth. History of Christian Names. Inde hos O. Hansen. Barskt Veir, Storm.
7. Hos Unger.
8. Besøg af Udbye.
9. Tiltagende Kulde.
10. Belsheim. Udbye. Til Hr. Holm 18 dl (før 5).
11. Peer Nupen hidkommen, langt Besøg, siden til Gerner. Besøg af Ross.
12. Med Peer Nupenhos Velle.
13. Forgjæves søgt Prof. Voss.
14. Hos Voss med P. Nupen.
15. Med P. Nupenhos Prof. Nicolaysen og paa Rigshospitalet. Udlagt for ham 20 dl. Sygelig.
16. Forkjølelse og Krim. Hølaas.
17. Hos P. Nupenpaa Hospitalet,
18. Sanders Sprachschatz (10. H.). Vedvarende Krim.
19. Besøg af Udbye, siden Belsheim.
20. Paa Hospitalet. Tobak (til P. N.). Talt med Løvig.
21. Krim, Hovedværk; liden Søvn. Atter paa Hospitalet.
22. Besøg af J. Velle.
23. Hos O. Hansen. Et Laggejern: 11. En Fil: 8. Noget friskere.
24. Paa Bibl. Florentii Chronicon. Hos Cammermeyer: Dederich's Studium zum Beowulf: 108. Besøg af G. Storm, faaet Thorkelsons Skyringar (5 Programmer 1868-73); Schevings Málshættir (1843, [18]47); Svar til Fridrikson; Storm's [Bog] om P. Clausen, og Nordmænd i Normandie.
25. Besøg af Garborg (Griegs Katekjese). Ind paa Hospitalet.
26. Hos Sexe. Sneefald.
27. Fra Arbo: Tretalstanken. Hos Cammermeyer: Almanach de l'Illustration: 24. Album des Celebrités: 30. Paa Hospitalet besørget et Brev.
28. Optegn. af Florence (Worcester). Besøg af Ross.
29. Blødt Føre.
30. Petersens Fortællinger: 1 dl, 12; do. Verdenshistorie: 40, og Norgeshistorie: 24. Inde paa Hospitalet. Maaneden noget mild; i sidste Tid Slud og Søle.
 
December
1. Hastigt Omslag til stærk Kulde (nær 10 Gr.).
2. Koldt og utriveligt.
3. Til Frogner. Hos Velle.
4. Paa Bibliotheket: Ellis Introduction to Domesday Book. Paa Hosp.
5. Sneefald.
6. Stærkt Sneefald. Besøg af Blix.
7. Optegn. af Register til Domesday Book. Lys.
8. Paa Bibl. Malmesbury's Gesta Regum. Besøg af Moe. Inde paa Hosp. Til Hr. Holm 23 dl. Et Par Filtsko.
9. Mildt Veir. Paulsen (Raadstugaden).
10. Besøg af Belsheim.
11. Inde hos O. Hansen. Papir.
12. Ordning af gammel-engelske Navne. Inde paa Hospitalet.
13. Hos Unger (Hampsons Calendar).
14. Hos Røsholm (Brøker). Faaet Sogor um Grækarne og Turkarne.
15. Leveret Malmesbury. Hos Røsholm: Brook: 4 dl, 60.
16. Ordning af Navne. Besøg paa Hosp.
17. Hos Ross. Ny Kafeen (N. Syv).
18. Besøg af Ross, faaet Engelsk Lærebog, ny Udg. Nyt Anatomisk Musæum: 30. Frosset meget.
19. En Regnebog: 45.
20. Besøg af Jon Stølen (Aarflot), maattet laane ham 20 dl. Siden Belsheim (med Bergstrands Tideräkning). Inde paa Hospitalet. Lys. Stor Kulde (henimot 12 Gr., gammelt Maal).
21. Brinckmanns Erzählungen: 1 dl, 68. Janson: Den Bergtekne: 54. Paa Hosp. Tobak til P Nupen.Samme Kulde (12 Gr.).
22. Besøg af Unger, siden Berner. Hos Ruud, Flaske. Stadig Kulde.
23. Til de Fattige 1 dl. Avispigen: 30.
24. Til Førstepigen 1 dl. Middag hos Unger. Større Kulde.
25. Prædiken i Hauges Minde: Berg. Paa Hospitalet. Stærk Kulde (15 el. 16 Grader).
26. Til Frogner. Aftensang i Tref. Kirke: Thinn. Samme Kulde.
27. Stadig Kulde.
28. Sneefald. Hovning i Hænderne.
29. Mildere.
30. Mindre Kulde. Optegnelser. Almanak.
31. Nyt Sneefald. N. Syv. Aften hos Belsheim. Hele Maaneden kold, og især Julen meget streng. Eftersyn af Bh. (Ialt 316.)    
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- W. M. Schøyen: «Insekter og Midder», Kra. 1876 (1701).
- B. Hoff: «Hovedpunkter af den oldislandske litteraturhistorie», Kbh. 1873 (133).
- Nic. Heldvad: «Historiarum sacrarum encolpodium» (martyrliste), Kbh. 1634.
- Almindelig Navnebog] truleg August Müller: «Allgemeines Wörterbuch der Aussprache ausländischer Eigennamen», ved Booch-Arkossy, 5. utg., Lpz. 1870 (79).
- Aarflots Søn] truleg Jon Aarflot (Støylen) (1858-1928), seinare bankkasserar i Ålesund.
- B. Auerbach: «Ivo Prestemne», oms. G. Grieg, Bg. 1876 (1510).
- M. Kelly: «Calendar of Irish Saints», Dublin 1857.
- Christen Nygaard (1825-1901), prest.
- Beda: «Historia ecclesiasticae gentis Anglorum», Canterb. 1644.
- J. A. Lindholm, skreddar.
- Hans C. Albrechtson (1827-1911), organist i Gamle Aker, arbeidde med musikkhistorie.
- J. Baggesen: «Digte», Kbh. 1857 (1408).
- [Charlotte M. Yonge:] «History of Christian Names», 1-2, London 1863.
- Gerner] må vera F. Gerner, Hotell, Tomtegt. 7.
- Julius Nicolaysen (1831-1909), prof. i medisin.
- «Florentii Wigorniensis Monachi Chronicon ex Chronicis», 1-2, utg. B. Thorpe, London 1848-49.
- H. Dederich: «Historische und geographische Studien zum Beovulflide», Köln 1877 (474).
- Jón Thorkelsson: «Skýringar», R.vík 1868 (127).
- G. Scheving: «Íslenskir málshættir», Viðey 1843 (1025).
- Jón Þorkelsson: «Svar til H. K. Friðrikssonar», R.vík 1871 (326).
- G. Storm: «Nye Oplysninger om P. Claussøn», [Chra. 1876], (1576), og «Nordmænd eller Danske i Normandie», Kra. 1876 (627).
- A. Arbo: «Om Tretalstanken», Arendal 1876 (1638).
- «Almanac-Album des célébrités» (sjå 1888-90).
- H. Ellis: «A General Introduction to Domesday Book», 1-2, London 1833.
- William of Malmesbury: «Monachi gesta Regum anglorum», 1-2, London 1840.
- Robert Th. Hampson: «Medii ævi kalendarium», London [1841].
- H. Ross: «Lærebog i Engelsk», 2. utg., Chra. 1875 (469).
- W. A. Eckhoff: «Praktisk Regnebog», Kra. 1876 (1639).
- Per W. Bergstrand: «Grunderna för den christna Tideräkningen», Örebro 1851.
- J. Brinckman: «Plattdeutsche Erzählungen», 1-2, Rostock 1877 (1513).
- K. Janson: «Den Bergtekne», Hamar 1876 (1315).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009