1865 oktober-desember

Oktober
1. Paa Frugtudstillingen paa Klingenberg. Daarlig i Maven.
2. Brev fra Bjørnson med Billet. Ordning af Optegnelser.
3. Atter begyndt paa Ordbogen. Inde paa Frugtudstillingen.
4. Til Benyttelse faaet en stor Ordsamling fra Hallingdal.
5. Oldskriftselskabets Skrifter: Völsunga Saga og en Deel af Snorre: 1 dl. Hos G. Hansen.
6. Hos Ross.
7. Optegn. af Ordsamlinger. Atter paa Frugtudstillingen.
8. Aften hos Skjegstad.
9. Atter begyndt paa Ordbogen.
10. Frosset. Klingenberg: Concert. Paa Bibl. med Milzows Presb.; Liste over Storthingsmænd: 6.
11. Frost.
12. Besøg af Løken. Aften hos Aarflot med Harildstad.
13. Færdig med 6. Hefte (til Band).
14. Optegn. af Hall. Ordsaml.
15. Hos Ueland m. fl.
16. Ordbogen.
17. Uro af Flytning.
18. Snee og Uveir.
19. Uføre. Færdig med Optegn. af Ryg's Samling fra Hallingdal.
20. I Kirken: Præstevielse. Forkjølet. Faaet første Hefte af Keysers Norges Historie. Müllers etym. Engelske Ordbog.
21. Optegn. til Efterspørgsel. Sommers Sverres Saga 12 s.
22. Besøg af Alstrup. Inde hos Aarflot. Faaet tilsendt "Ferdamannen".
23. Atter med Ordbogen. Besøg af Broch.
25. Et Bad.
26. Folketheatret: En gammel Fordring; [Et forskrækkeligt Pigebarn; og] Musik af Nielsen, m. m.
27. Besøg af Vesæt.
29. Aften hos Velle.
30. Afsked med Alstrup.
31. Færdig med 7. Hefte af Ordbogen (til Bergning).
 
November
1. Paa Bibl. spurgt efter Fauna.
4. Aftenen hos Ross sammen med flere.
5. En Stund hos Aarflot.
6. Smaat med Ordbogen. Gaaet med O. Sommer.
7. Aften hos Wærenskjold med Ross, Nielsen og fl.
9. Hos Aarflot.
10. Færdig med 8. Hefte. Hos Daae.
12. Hos Svanøe.
13. I Thinget.
16. Vertinden 15 dl.
18. Lidt sygelig.
19. Hos Aarflot og Velle. Sygelig.
20. Uro for et Bryllup i Huset. Sygelig. Aften hos Ross; siden gaaet længe ude. Meget Regn. En Flaske Aqv. 36.
21. Endda uroligt. Sygelig og mat af Nattevaagen.
22. Færdig med 9. Hefte (blodfull). Hovedværk.
23. Mørkt Veir. Ikke ret frisk. Inde hos Aarflot.
24. Besøg af Daae og Hauge. Uveir.
25. Sygelig.
26. Meget syg. Ikke kommet ud. Inflammation i Uringangen med feberagtig Mathed.
27. Omtrent ligesaa. Ikke kommet ud. Besøg af Ross.
28. Ogsaa syg. Gaaet til Universitetet. Kjøbt (Knutsons) Udvalgte Eventyr: 24 s.
29. Søgt Voss, men ikke truffet ham.
30. Gaaet lidt ude. Inde hos Grønningsæter. Ellers meget svag.
 
December
1. Nogen Bedring; begyndt at faae Madlyst. To Gange Besøg af Aarflot. Inde hos Grønningsæter.
2. Bedre. Sange for Børn: 6, Hexevæsen og Troldskab: 9 s.
3. Endda Ulag i Miggangen; ellers taalelig. Kulde. En god Spadseertuur. Udlæst første Bind af Herodot.
4. Nyt Anfald af Migsykja. Ellers begyndt at skrive igjen.
5. Ikke ret tilpas. Inde hos Sexe.
6. Atter sygelig. Inde hos G. Hansen.
7. Bedre, dog ikke ret i Stand.
8. Atter syg, især om Kvelden. Besøg af Unger. Kjøbt Herodots Historie, begge Bind: 83 s.
9. Megen Forbedring. Sluttet
10. Hefte af Ordbogen (Bossa). Betalt første Hefte af Keysers Skrifter: 50 s. Inde hos Aarflot. 10. I Bedring. Mange Besøg. Meget vakkert Veir.
11. Atter vedholdt med Ordbogen.
12. Strængere Diæt.
13. Tilsyneladende god Forbedring.
14. Frisk, men ikke sikker. Brev fra Arnesen om et Par Stedsnavne.
15. Helbreden med det samme.
16. Kjøbt Jansons "Fraa Bygdom" 60.
17. Inde hos Velle.
18. Noget bedre.
19. Færdig med 11. Hefte (til Brilla). Stor Taage. Aftenen atter syg.
20. Nyt Eftersyn af Grimms Ordbog.
21. Nyt Hefte af Keysers Skrifter.
22. Tilbagefald, syg om Kvelden.
23. Kjøbt Engelsk illustr. Almanack: 18.
24. Sygelig, især om Kvelden.
25. I Kirken: Domaas. Ikke frisk.
26. Bedre. Udlæst Herodot.
27. Nogenledes frisk. Oppe hos L. Daae.
28. Læst Krogh's Anmeldelse af Grammatiken m. m. Hos Aarflot.
29. Tilbagefald. Optegnelser.
30. Friskere. Korrektur paa Dølen. Sukker 12, Almanack 6. Mange Besøg.
31. En Storm. Optegnelser. Inde hos Aarflot. December Maaned meget mild og uden Snee; i sidste Tid fugtigt og Regnveir. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
 
- Vølsunga Saga] i «Norrøne Skrifter», hf. 2, Chra. 1865 (sjå dagbok, 8.8.1864).
- John J. Harildstad (1804-84), bonde i Øystre Gausdal, stm.
- Ryg's Samling] Oluf Rygh's oppskrifter.
- «Saga um Sverre», ved E. M. T. Sommer, Trh. 1864 (223).
- «Ferdamannen», 1-2, Bg. 1865-67 (2430).
- «En gammel Fordring», songspel i ei akt.
- «Et forskrækkeligt Pigebarn», vaudeville etter E. Deligny.
- Framsyninga er til inntekt for violinisten Hans Nielsen som spelar eit par fantasiar.
- Hauge] Andreas Hauge som no møtte på Stortinget.
- S. Knutsen o. fl.: «Askeladden. Udvalgte Eventyr», Chra. 1864 (939).
- S.Knutsen o. fl.: «Børnesange», Chra. 1865 (1231).
-  [Fr. Bætzmann:] «Hexevæsen og Troldskab», Chra. 1865 (1191).
- «Herodots Historie», 1-2, Kbh. 1839-40 (496-97).
- Almanack] «Cassell's ill. Almanack» (1984-2002).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009