1864 januar-mars

Januar
1. Vakkert Veir, men noget koldt. Blank Søiis.
2. Omgjerd i Slutningen af Grammatiken.
4. Begyndt Omskrivning af Slutnings-Paragrafferne.
6. Hos Unger.
7. Omskrivning.
9. Stræv med Manuskr.
10. Besøg af Nilsen, Skjegstad og Velle.
11. Omskrivning.
12. Færdig med Slutningsstykkerne.
13. Korrektur paa 24. Ark.
14. Register til Gram.
15. Udkast til Aarsberetning. Hos Sundt.
16. Korrektur paa Slutningen.
17. Hos Ross.
18. Aarsberetningen. Seent Arbeide som sædvanlig.
19. Skrevet Aarsberetning.
20. Vedholdt.
21. Omskrevet Beretningen. For Nyhedsbladet 1 dl. Klingenberg (Veroni).
22. Leveret Beretningen.
23. Smaa Tillæg til Gram.
24. Svag for Brystet.
26. Taget fat paa Fortalen. Lidet oplagt.
27. Smaat.
28. Reenskrivning af Tillæg.
29. Kulde.
30. Vedholdt med Tillæg. 
 
Februar
1. Tillæg til Gramm.
2. Markedssøl.
3. En Korrektur til Jensens Læsebog. Lys 24. Menagerie 24. Marionettheater 24. Kosmorama 12.
4. Register m. m.
5. Mekanisk Theater.
6. Færdig med Registeret.
8. Indholdsliste til Gram.
9. Begyndt med den nye Fortale.
10. Vedholdt.
11. Smaat.
13. Vedholdt med Fortalen.
14. Besøg af Adj. Broch.
16. Kommen midt i Fortalen.
17. Vedholdt.
18. Gaaet smaat.
19. Stærk Kulde. Hos Velle.
20. Næsten færdig. Stort Sneefald.
21. Besøg af Janson m. fl. Færdig med Fortalen. Hos Sexe med den.
23. Optegnelser. En Koncert i Gymnastikken.
24. Hos Malling.
25. Ordning af Ordsamling for forrigeAar.
26. Gigt i Hofterne.
27. Rettelser i Fortalen.
28. Besøg af Isakson.
29. Sidste Rettelser i Fortalen. Inde hos Unger. Laant en Afhandling af Dr. Mahn.
 
Marts
1. Indleveret Fortalen.
2. Ordning af Optegnelser. Stor Kulde.
4. Korrektur paa Tillæg og Register. Hos Unger.
5. Korrektur paa Fortalen.
7. Stort Rennedrev.
8. Stræv med Tillæg til Fortalen.
9. Hos Unger. Til Oplysningsselskabet, 1 dl.
10. Endnu med Fortalen.
11. Sidste Koncept til Trykkeriet. Kongen hidkommen.
12. Ny Korrektur paa Fortalen.
13. Besøg af Aarflot. Hilsninger.
14. I Repræsentantmøde paa Universitetet. Hos Unger. Mangt at bestille.
15. Leveret anden Korrekrur paaFortalen. Thinget aabnet.
16. Inde hos Daae, og hos Vinje.
17. Et Register over Slutningsord i Sammensætning.
19. Register.
21. Besøg af Eriksen med en Afhandling af M. Arnesen. Stærk Kulde.
22. Hos Malling. Besøg af Olafsen. Brev fra Arnesen.
23. Færdig med Register paa Slutningsord. Meltzers Smaabilleder (to Dele): 1 dl.
24. Inde hos Aarflot.
26. Anmærkn. til Arnesens Afhandling. Ude med Expl. af Gram. til Unger, Bugge, Petersen, Hansen.
27. (Paaskedag). Læsning. Brev til Arnesen.
28. Besøg af Eriksen: leveret Brevet.
29. Grammatiken averteret. Ude med Expl. til Departementet, Knudsen, Vinje, Løkke.
30. Hos Keyser med Grammat.
31. Optegnelser af Slutningsord i G. N. Thinget sluttet. Hos Aarflot.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- K. A. F. Mahn: «Ueber die Entstehung, Bedeutung, Zwecke und Ziele der romanischen Philologie», Berlin 1863.
- Andreas E. Eriksen (1841-1913), seinare rektor ([om brevet] sjå merknad til Br. nr. 261).
- H. Meltzer: «Smaabilleder», 3. Opl., Chra. 1863 (1330).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009