1864 april-juni

April
1. Ordninger til Ordregisteret. Hos Vinje.
4. Ordning af Ordregister. laant: P. Claussøns Norges Beskrivelse. Hos Malling med Expl. af Gramm. til Trondhjem, Vigfússon og Möbius.
9. Ordning af Ordsamlinger. Hos Løkke, faaet Möbius’ Foredrag om "Die Altnordische Philologie".
10. I Theatret: Orpheus.
11. Optegnelser af Landstads Viser. Klingenberg (Tyrolerne).
12. Veik i Augom.
13. Ordregister af Viserne.
14. Optegnelser af P. Claussøn. Indbinding af Grammatik, 32 s.
15. Paa Bibl. laant Ramus Norges Beskrivelse.
16. Optegnelser af Folkevennen m. m.
17. Hos Ross.
18. Ordregister af Folkevennen.
19. Papir til et stort Ordregister; fem Bøger 50 s.; en Bog 12, Omslag 4.
20. Ordning af Ordsamlinger.
21. Begyndt et nyt Ordregister. Paa Bibliotheket laant Jessens Norge.
22. Hos Andersen.
23. Schenkls græske Ordbog, 2 dl, 64.
25. Vedholdt med Ordregister.
28. Læst en Afhandling af Maurer om de nordiske Ordbøger.
29. Sluttet et Hefte af Ordregisteret og dermed indtil videre henlagt dette Arbeide som ikke ret hensigtssvarende.
30. Optegnelser af Jessens Norge. Ymse Dagar plagad af Svide paa vinstre Kinni, og mest i Nordanvind. 
 
Mai
1.Læsning. Brev fra Landstad.
2. Paa Bibliotheket laant Pontoppidans Norges naturligeHistorie.
3. Begyndt paa et sammenførende Register af Tillæg til den norske Ordbog. Sygelig. Kulde.
4. Vedholdt.
7. Besøg af Vinje med en Bog fra Säve.
8. Hos Bugge.
9. Faaet Videnskabsselskabets Forhandlinger.
10. Svie i Ansigtet.
12. Klingenberg. Koncert.
14. Færdig med første Hefte af Tillæg (i Bogstav H).
15. (Pintsedag). Agers Kirke: Dop.
17. Femtiaarsfesten meget stadselig. Dygtig Regn, dog oplet om Aftenen. Stort Fyrværk. Mest hjemme. "Tale fyre tome Stolar".
18. Ondt i Hovedet.
19. Paa Bibl. laant Dorothea Engelbrechtsdotter.
20. Brev til Landstad (om Forandring i Psalmebogen). Svie og Ildske i Ansigtet.
21. Vedholdt med Tillæggene. Inde paa det anatomiske Musæum.
22. Besøg af Janson.
23. Bedre i Ansigtet.
24. Hos Alstrup. Til Md. Nissen 1 dl.
26. Uro hjemme af Bryllupsstads. Tykjer 18.
27. Lidt bedre i Ansigtet.
28. Atter Kindsvie. Brystsukker.
29. Hos Ross. Klingenberg: O. Bull.
30. Inde hos M. Trøan.
31. Færdig med andet Hefte af Tillæg (Bogstav R). Optegnelser til et Manuskript af Janson. Bedre i Ansigtet, men svag for Brystet. 
 
Juni
1. Begyndt paa S. Flere Budsendinger fra Vartdal.
3. Forgjæves ledt efter Adj. Broch.
4. Kommen til Midten af S. Meget frisk.
5. Flere Besøg.
6. Klingenberg: Le Tout.
7. Flittig Skrivning. Færdig med S.
8. Anden Deel af Stenersens Reformationshistorie.
9. Besøg af Fritzner. Varmt Veir.
11. Færdig med Tillæggene til Ordbogen. I Tøien (sammen med Prof. Broch og Boeck).
13. Udfyldninger i Tillæggene.
14. Atter i Tøien, laant: Bulls Samlinger til en Beskrivelse over Nordmør.
15. Læsning i Bulls Samlinger.
16. Svag for Brystet.
17. Stor Varme. Første Søbad.
18. Anatomisk Musæum. Veik i Brjostet.
19. Besøg af Adj. Broch.
20. Besøg af Overlærer Knudsen; til Tormod Knudsen 2 dl.  Nyt Hefte af Fritzners Ordbog. Svag for Brystet.
21. Optegnelser af Bulls Samlinger.
22. I Tøien, tilbage med Bulls Samlinger.
23. Faaet Arnesens Program (fra Fredrikshald). Længe ude for at see paa Brisingerne. Kjøligt Veir.
24. Klingenberg: O. Bull.
25. Optegnelser til Efterspørgsel.
26. Klingenberg: Bills.
27. Reiseruter 30 s. Ny Udgave af Grundloven 12. Vertinden med Forskud 30 dl.
28. I Theatret: Amors Geniestreger; og Abekatten, (Phister, og M. Wiehe).
29. Optegnelser af Ordsamlingerne.
30. Optegnelser af Grimm’s Gramm. Meget Regn. I sidste Tid nogenlunde frisk i Ansigtet, men svag for Brystet. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Peder Claussøn (Friis); «Norriges Bescriffuelse», Kbh. 1632.
- Th. Möbius: «Über die altnordischc Philologie», Lpz 1864 (124).
- Jonas Ramus: «Norriges Beskrivelse», Kbh. [1735] (jfr. 736).
- Erik J. Jessen: «Det Kongerige Norge», Kbh. 1763.
- Karl Schenkl: «Griechisch-deutsches Schulwörterbuch», Wien 1864 (73).
- Afhandling] truleg K. Maurer's meld. av Erik Jónsson: «Oldnordisk Ordbog» i «Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit», 1863 (jfr. «Altnordische Wörterbücher» i «Germania», XII, 1867).
- Erik Pontoppidan: «Norges naturlige Historie», 1-2, Kbh. 1752-53
- Bog fra Säve] truleg «Om de nordiska gudanamnens betydelse», Uppsala 1860 (123).
- Femtiaarsfesten] les denne Aasen-teksten her.
- Tale osb.] Skr. 2, s. 190 ff.
- Dorothe Engelbretsdotter: «Sang-Offer», Kbh. 1677, og «Taare-Offer», Kbh. 1686.
- Prof. Broch] truleg Ole Jacob Broch (1818-89), frå 1858 prof. i matematikk.
- Boeck] truleg prof. Chr. P. B. Boeck.
- Hans Grøn Bull: «Nordmøres Beskrivelse», ms. i VS.
- «Norges Grundlov», Chra. 1863 (853).
- Michael Wiehe (1820-64), dansk sksp. og Ludvig J. Phister (1807-96), dansk sksp., gjesta Oslo 1864.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009