1863 juli-september

Juli
1. Optegnelser.
2. Tillæg til Ordregisteret. Nye Optegnelser af Diplomatariet.
4. Optegnelser af BiskopHaakons Breve.
5. Hovedværk. NæsteDagBrev til Brockhaus.
7. Fra Bokmentafelaget: Skirnir 1863, Tidindi um Landshagi, og Þjodsögur (2. Hefte); betalt 1 dl, 60. Hos Tormodsæter.
9. Omgjærd i Fortalen. God Varme.
11. Sygelig. Tillæg til Ordregistret.
12. Hos Skjegstad.
13. Ordning i Fortalen.  
14. Korrektur. Øiensvaghed. Veirskifte.
16. Besøg af Hr. Botne. Klingenberg,  Selinders Selskab: Ulla [skal paa Bal] m. m.
18. Korrektur.
19. Hos Alstrup. NæsteDagGjennemsyn af Manuskript. Klingenberg (Kärleksdrycken, Midsommarsvakan). Vinje atterkommen.
21. Optegn. af G. N. (norrœn).
23. Nye Optegn. af Diplomatariet, Sygelig, vanskeligt for Søvn.
26. I Tref. Kirke: Alstrup. Vanskl. for Søvn.
27. Optegnelser. Klingenberg (Från Grenna, Mumbo). I Tøien med Alstrup.
28. Forandringer i Fortalen.
29. Daarligt med Arbeidet.
30. Syg i Maven. Lidet udrettet.
31. Mere syg. Optegnelser af Dipl. 
 
August
1. Sygelig.
2. Lidt bedre. Klingenberg (Tyrolere).
3. Omskrivning i Fortalen til Grammatiken.
4. Øiensvaghed. Kjøbt: SvenskRigsdags Ordning.
5. Klingenberg (Skarpskyttaren &c.).
6. Begyndt Reenskrivning af Fortalen. Meget frisk.
7. Klingenberg (Kapt. Puff, Pepita).
8. Korrektur. Hos Dahl: Lunds Ordføiing (2,3) og Schambachs Ordsprog (Not.).
9. Hos Andersen paa Løkken.
11. Vedholdt med Fortalen. Sidste Hefte af Forfatter-Lexikon.
12. Klingenberg (Den rätte &c.).
14. Korrektur. Brev fra Olafsen.
15. Faaet et Hollandsk Ny-Testament.
16. Hos Alstrup.
17. Brev fra Ludvig Daae. Klingenberg (Kalifen &c.).
18. Fortalen.
20. Vedholdt med Fortalen.
21. Stort Brev til L. Daae (om den gamle Fiskelov).
22. Arbeidet med Fortalen.
23. Klingenberg (Ulla, Blommorna).
24. Paa Bibl. Laant Brills holl. Grammatik.
25. Korrektur.
27. Nyt Hefte af Rydqvist (Feilberg). Stræv med Manuskript.
29. Atter studeret paa Fortalen.
30. Hos Alstrup. Klingenberg (svenske Sangere).
31. Atter Fortalen. 
 
September
1.Sluttet Fortalen. Korrektur af tiende Ark.
3. Gjennemsyn af Manuskript.
4. Brev fra Nygaard.
5. Manuskript.
6. Hos Ross.
8. Korrektur (11. Ark).
10. Optegnelser af den holl. Grammatik.
12. Gjennemsyn af Manuskript.
13. Hos Skjegstad. Næste Daghos Alstrup.
15. Paa Bibl. laant: Kinderlings Geschichte der Nieder-SächsischenSprache.
16. Brev til Nygaard. Talt med Keyser.
17. Optegnelser (Skrifter i Landsmaalet). Lommebog (om Mynt &c,) af Schjøth.
19. Korrektur paa (tolvte Ark).
20. Hos Tormodsæter. NæsteDag: Optegnelser. Alstrup.
22. Manuskript.
24. NæsteDag: Nordiske stærke Verber.
26. Korrektur (trettende Ark). Tidende om Grimm's Død.
27. Hos Velle. NæsteDag: Besøg af Jf. Hansteen. Fundet Vinje.
29. Optegn. Liste over G. N. Bøger og Haandskrifter.
30. Svag for Brystet. Optegnelser af Kinderlings Historie.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hr. Botne] truleg Thrond Bothne (1835-1907), lærar i Halden, frå 1875 prof. og red. i Amerika.
- Selinders Selskab] ballettmeister Anders Selinder (1806-74) frå Sth., direktør for eit svensk teaterselskap som gjesta Oslo.
- Mumbo] sjå dagbok, 9.11.1879.
- «Rigsdags-ordning», Sth. 1863 (865).
- Georg Schambach: «Niederdeutsche Sprichwörter», Göttingen 1863 (1031).
- «Het nieuwe Testament», London 1833 (1098).
- W. G. Brill: «Nederlandsche spraakleer», Leiden 1863.
- Joh. Fried. Kinderling: «Ge­schichte der Nieder-Sächsischen oder sogenannten Plattdeutschen Sprache», Magdeburg 1800.
- Anthon Schjöth: «Kortfattet Lommebog», Chra. 1863 (905).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009