1862 januar-mars

Januar
1. Aften hos Skjegstad.
2. Optegnelser. Færdig med The Mill on the Floss.
4. Spadsering paa Isen.
5. Stor Kulde.
7. Udkast til "Storm og Stilla".
9. Udkast til Aarsberetning.
11. Faaet Korrektur paa Sommers Saga. Fortvivlet over alt det Arbeide. Kjøbt: Nordiske Spørgsmaal, 12 s. Oldnorsk Gram., 12.
12. Mange Besøg.
14. Reenskrevet "Storm og Stilla". Korrektur. Urolig Søvn. Betalt til Værtinden 11 dl. (før 3).
16. Svær Kulde; intet udrettet og frosset meget.
18. Endnu Frost og Tidsspilde. Atter Maallag.
19. Sygelig om Kvelden.
20. Nyt Udkast til Aarsberetning.
21. Korrektur paa "Storm og Stilla" m. m.
23. Reenskrevet Aarsberetningen.
24. Leveret Beretningen.
25. I Banken faaet 200 dl. for forrige Halvaar. Kjøbt Kladderadatsch Kalender 32. Rechtschreibung 32. I Maallaget et Stykke af Upsalaposten oplæst.
28. Glossarium for forrigeAar. Annsemd med Korrektur.
29. Norske Theater: Sullivan; og Et forskrækkeligt Pigebarn.
31. Færdig med Glossarium for forrigeAar. Nyt Besøg af Jf. Hansteen.
 
Februar
1. Optegnelser til Sætningslæren. Aften sygelig af Frost. Maallag.
2. Stor Kulde.
4. Samme Kulde. Korrektur. I Kunstforeningen 12 s. Liden Udretning for Frost.
5. Brev til Hr. H. Møller og til E. Sommer.
6. Atter stærk Kulde. Betalt for Nyhedsbladet 1 dl. Koncert i Hotel du Nord 12 s. og 12.
7. Stærkere Kulde. Korrektur (5. Ark). Optegnelser til Norrøningar.
8. Optegnelser til Sætningslæren. Maallag.
11. Foreløbige Udkast til Sætningslæren. Første Hefte af Fritzners Ordbog: 36 s. Kjøbt Ved: 44 og 8. Lys: 36. Frosset. Korrektur (6. Ark).
13. Plan til Sætningslæren, ny.
15. Til Vertinden 14 dl. Maallag.
17. Ny Plan til Sætningslæren. Med Unger hos Asbjørnsen. Atter Kulde.
18. Kjøbt: Common Prayer: 48. Engl. Grammar: 18 s. Næste Daglang Spadseretuur, mildt Veir.
20. Begyndt Udkast til Sætningslæren.
22. Arbeidet gaaende. I Maallaget, oplæst "Storm og Stilla" i Nytaarsgaven. Maallaget til Husvær: 24, Tilskot: 24.
23. Endelig faaet Nyhedsbladets Nytaarsgave.
24. Vedholdt med Udkast. Overladt til Sigv. Petersen til en Udstilling et Expl. af Ordbogen og Gram. Betalt til Bokmentafelaget for f. A.: 1 dl. 60.
25. Møde i Repræsentantskab for Folkeoplysning. Atter Korrektur.
28. Færdig med Udkastet til "Nævnende Led". Koldt om Nætterne.
 
Marts
1. Optegnelser. Maallag, Vinje.
3. Udkast til Sætningslæren. Uveir.
5. Kulde og Vind. Lidet gjort.
6. Færdigt Udkast til § 330. Frygteligt Veir med Sneedrev.
8. Udkast til sidste Deel af Sætningslæren. Maallag hos Ross. Sexes Arithmetik, 36.
9. Norske Theater: Meer end Perler og Guld.
10. Atter omskrevet Viser for Lindemann.
11. Ny Ordning af Syntaxen. Korrektur (8. Ark).
13. Stereoskopbilleder, Ektell (3): 118. Bernick (4): 1-48. Olsen 10. Meget frisk.
14. I Theatret: Cora.
15. Syntaxen. Maallag.
18. Til Værtinden 14 dl. Korrektur.
20. Meget Arbeide.
22. Færdig med Koncept til Sætningslæren.Manuskriptet fra Janson.
24. Hos Provst Jensen.
25. Kulde. Megen Travelhed. Korrektur m. m.
27. Prøverne til Jensens Læsebog. Nyt Hefte (3) af Munchs Historie: 60.
29. Hos Hansen. Svækket af Stræv. Atter Korrektur (11. Ark). Maallag.
30. Mange Besøg.
31. Korrektur.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Fr. Brandt: «Om det nordiske Spørgsmaal», Chra. 1861.
- [A. Riddervold:] «Oldnorsk Grammatik», Chra. 1861.
- Rechtschreibung] Friedrich Prinzhausen: «Wie schreibt man richtig deutsch?», Berl. 1862 (412).
- «The Book of Common Prayer», London 1854 (1125).
- L. Murray: «English Grammar», London 1860 (463).
- S. A. Sexe: «Arithmetikens første Elementer», Chra. 1862 (1636).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009