1861 juli-september

Juli
1. Indholdsliste til Bøiningsformerne.
2. Optegning af G.N. og Ordning.
4. Vedholdt. Udmattet, ondt i et Øie og urolig Søvn.
6. Patzals Stereorama, 24 og 12 s. Tre Billeder, 108 s. Sygelig i Maven.
9. Plan for Orddannelsen. Flere Stereoskopbilleder (4 à 36): 1-24.
11. Ordning af Optegnelser til Fortalen.
13. Hos Dahl: Riegers sachsiske Læsebog. Patzals Gallerie, 36 s.
14. Hos Andersen.
15. Faaet Strausz Reise i Det hellige Land. Besøg af Keyser. Brev fra Landstad med hans Psalmebog.
16. Nyt Udkast til en Fortale til Gram. Paa Patzals Gallerie.
18. Vedholdt med Fortalen.
19. I Theatret: Lucia de Lammermoor (af Svenske).
20. Unger hjemkommen.
23. Sluttet Udkast til Fortalen. Faaet Massmanns Ulfilas.
25. Ny Plan for Sætningslæren. Paa den nordiske Kunstudstilling.
27. Plan for Tillæggene til Gram.
28. I Kirken: Mohr (Præstemøde). Paa Skarpsno, seet et stort Fakkeltog til Oskarshall og et stort Fyrværkerie.
29. Klingenberg: Rappo &c.
30. Brev fra E[i]rik Sommer med hans Norigs Saga. Ondt i et Øie; slet Humør.
31. Intet hørt af Præstemødet. 
 
August
1. Optegnelser til Petersens Norges Historie. Kjøbt Lassens Læsebog. Ondt i et Øie. Søbad.
3. Færdig med Petersens Historie. Ferdaminne II: 54 s.
5. Med Julom paa Universitetet, beseet Naturalsamlingen. Tungt Mod. Klingenberg: Rappo.
6. Optegnelser til Sætningslæren. Brev fra Sommer.
8. Gjennemsyn af Sommers Norigs Saga.
10. I senere Tid ofte en Slags Lamhed i høire Hofte.
11. Læst en Deel af Adam Bede.
13. Bemærkninger til Sommers Historie.
15. Skrevet Brev til Hr. Sommer.
17. Glossarium af Ferdaminne. Faaet Groths "Vertelln".
18. Afsendt Brevet til E. Sommer. Læst Slutningen af Adam Bede.
19. Hos Petersen (Sigv.). Faaet Sigurdssons Varningsbok.
20. Hos Unger. Optegnelser.
22. Udkast til Stykket om Landssproget. Faaet "Planternes Anatomie" hos Schübeler.
24. Nyt Hefte (2,1) af Flatøyarbok, 104 s. Ondt i begge Hofter.
25. Læst Groths Trina.
27. Færdig med nævnte Udkast. Oversat et Stykke af Adam Bede.
28. Nyt Hefte af Munchs Historie. (Unionen 1), 60 s.
29. Ligninger med danske Ord.
31. Optegnelser af særegne danske Ord m. m. Aften i Norske Theater: Den svage Side; og Ole Bull: 48 s. 
 
September
1. Ordning af Optegnelser.
2. Universitetets Jubilæum. Intet hørt.
3. Blytts Norges Flora 1: 1 dl, 24.
4. Tilbuning til en Reise til Nedenæs.
5. Afreist. Farseddel med "Moss" til Risøyr: 2 dl, 98 s. Ombord: Middag 66; Øl 10,4. Iland 6. Talt med Provst Aas og fl. Godt Veir. I Risøyr sammen med Kand. Olsen.
6. Risøyr 72 s. Gaaet i Følge med Olsen til Broten og siden til Solberg i Holt (omtr. 3 M.). Paa Veien 20 s. Godt Veir, men varmt at gaae.
7. Længe paa Klokkergaarden hos Feragen. En Udflugt henimod Næs Værk. Paa Solberg 24 s. Om Kvelden til Tvedestrand (1/2). Tobak 8 s.
8. I Tvedestrand 96 s. Tilbaads til Eidbustrand (1/2), 36 s. Gaaet til Dybvaag (1/2). Ujævnt Land og vanskelig Vei. Talt med Berg.
9. Over i "Dyvaag" hos Berg.
10. Afreist tilbaads til Risøyar Sund (1/2): 36, og 36. Gaaet til Sandnesfjord, derfra i Baad til Aamland (1/2): 12 s. Derfra til Risøyr (1/2). I Byen 8 s. Derfra til Rød (1). Noget Regn, men ellers godt.
11. Rød 24 s. Gaaet til Hestein (1 3/4). Over til Holte, 4 s. Paa Stedet 8 s. Tilbaads paa Gjerrestad-Vatnet til Ultveit (3/4): 36, 4. Siden hos Provst Aas paa Gjerrestad.
12. Næsten hele Dagen hos Aas. Beseet Stedet og optegnet endeel Ord. Agronom Gulbrandsen.
13. Ultveit 48 s. Reist i Baad til Strømmen ved Holte: 12 s. og 6. Gaaet til Humlestad (1 1/2), og siden til Kraakerøy (1). San'kedal, Kiil. Paa Veien 8 s. Daarligt Herberge i Kraakerøy.
14. Kraakerøy: 40 s. Farseddel med "Moss" til Oslo: 2 dl, 44 s. Ombord 4. Middag 72 s. Ellers 8 og 12. Fælt Veir med Regn, Storm og Søgang. Hjemkommen i Mørke og dygtigt vaad. I Byen: Tobak 8 s. Lys 4.
15. Lidt upasselig efter Reisen.
17. Exempler til Orddannelsen. Faaet Quickborn.
18. Norske Theater: Nils Lykke.
19. Tilsendt "Skandinaviske Blade". Hos Lindemann.
20. Hos Unger faaet Wackernagels Wörterbuch.
21. Brev til Sommer.
23. Afsendt Brev med en Fagerskinna til E. Sommer. Norske Viser og Stev, 36. Afskrevet nogle Vers for Lindemann.
24. Optegn. til Orddannelsen.
25. En Reise udsat for Uveir. Frosset meget.
26. Begyndt Udkast til Orddannelsen.
27. Sigmund Brestesons Saga.
29. Norske Theater: Grev Waldemar.
30. Færdig med Udkast om "Overførelse". Mange Besøg, om en Maalstævne.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Max Rieger: «Alt- und angelsächsisches Lesebuch», Giessen 1861 (471).
- Friedrich A. Strauss: «Reise», Chra. 1861 (827).
- Jacob A. Mohr (1813-84), spr. i Tingvoll.
- H. Lassen: «Poetisk Læsebog», Kra. 1860 (308.
- Julom] kanskje Ole O. Jullum (1829-1906), kjøpmann, stm.
- Jón Sigurðsson: «Litil varningsbók», Kbh. 1861 (904).
- Klaus Groth: «Vertelln», Kiel 1855 (1526), og «Trina», Kiel 1860 (1527).
- M. N. Blytt: «Norges Flora», 1-3, Chra. 1861-76.
- Kand. Olsen] uvisst kven det er, kanskje Ole L. Olsen (1830-83), c. th. 1855, lærar i Moss.
- Andreas M. Feragen (1818-1912), lærar og klokkar i Holt, lærebokforfattar.
- Klaus Groth: «Quickborn», Hamburg 1860 (1528).
- L. C. Neckelmann: «Skandinaviske Blade», Randers 1861 (90). I udatert brev takkar L. C. N. for I. Aa.s «fortrinlige linguistiske Arbeider» og nemner hans «store Fortjeneste af den germanske Linguistik».
- «Sigmund Brestessøns Saga», Chra. 1861 (219).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009