1858 januar-mars

Januar
1.Kjedsomt, ligesom før i Julen. Ikke frisk i Maven. Næste Dag Oversyn af Regnsk. (Bh 190-", Fragang i Kv. 95-").
3. Brev fra Ludvig Daae. Inde hos Andersen.
4. og 5. Stærkt betagen af Forkjølelse.
6. Lidt bedre. Nyt Hefte (4,2) af Munchs Maanedsskrift.
7. Først begyndt paa Aarsberetningen.
8. Norske Theater: Ude og hjemme.
9. Strævet med Beretningen. Endnu Forkjølelse.
12. Annsamt med Beretningen. Besøg i Kaféerne.
15. Endelig afleveret Aarsberetningen. Næsten færdig med Dagbogen. Endnu Krim.
17. I Theatret: Debatten i Politievennen; og Slægtningerne.
19. Begyndt paa Ordsamlingen for forrigeAar. Seet paa et "Pleorama" (Jerusalem, London o. s. v.).
21. Vedholdt med Ordsamlingen. Næste Dag hos Lange.
23. Færdig med Ordsamlingen. Næste Dag hos Tormodsæter.
26. Begyndt med nye Udfyldninger i "Vedlæg til Ordbogen".
28. Faaet: Storbonden (af Auerbach) og sidste Hefte af Folkevennen (Dannelsen og Norskheden).
30. Færdig med Vedlæg til Ordbogen. I den sidste Tid fri for Hovedpine.
31. I Theatret: Adrienne Lecouvreux.
 
Februar
1. Udsøgt Fortællinger af Norges Historie.
3. Inde paa Tegneskolens Samlinger. Siden i Oplysningsselskabets Generalforsamling. Vigs Minde. Ellers intet mærkeligt.
4. Atter begyndt paa "Samdrag" (Heimsyn). Inde paa Nationalmusæet.
7. Laant Pragt-Udgaven af 1001 Nat.
9. Studeret paa "Skapverket" (Naturlæren).
11. Brev fra Oplysningsselskabet om Honorar.
13. Kjøbt Haandbog i Verdenshistorien.
16. Færdig med Afdelingen "Skapverket".
17. Norske Theater: Fabrikanten.
18. Begyndt paa Afdelingen "Skapriki", Naturhistorien.
21. Hos Andersen til Aften.
23. Laant Rimbegla. Deraf endeel Optegnelser.
25. Nyt Hefte af [Munchs] Maanedsskrift. Atter Pleorama.
27. Faaet Sundts Pipervigen og Ruseløkbakken.
28. I Theatret: Et Ødeland. (Morsomt.) 
 
Marts
1.Vedholdt med Skapriki. Optegnelser af Rimbegla.
2. En Text til Tønsberg. Plaget af Røg og Frost.
4. Studeret paa "Steinriket". Gode Spadsereturer paa Isen. Endnu ingen Snee; heller ingen stor Kulde.
6. Begyndt paa Afdelingen "Folkaskipnad". Hos Tønsberg med en Text til Kortspillerne af Tidemand.
7. I Theatret: Grev Essex.
10. Vedholdt med Folkaskipnad. Næste Dag faaet Billet til Bulls Koncert.
12. Inde hos O. Bull; siden paa Prøven i Logen.
13. Aftenen paa Ole Bulls Koncert. Megen Stas.
15. Seet paa den store Solformørkelse. Faaet Opsigelse paa Grund af Vertindens Flytning.
18. Gaaet om for at see efter Værelser.
19. Norske Theater: Lazarilla; og Spil af O. Bull (Villspel).
20. Færdig med Afdelingen Folkaskipnad.
21. I Theatret: Hun maa tæmmes; og Intrigerne.
23. Begyndt paa Afdelingen "Landkunna".
25. Vedholdt med Landkunna. Samtale med Keyser om en Oversættelse af en gammel Saga.
27. Aftenen paa O. Bulls Koncert (Norges Fjelde, Karnevalet m. m.). Over 1600 Folk samlede.
28. Brev fra Reitan med en Oversættelse af Katekismen. Endelig udlæst Slutningen af Tusind og een Nat.
30. Studeret paa Fridtjofs og Halfs Saga.
31. Kjøbt Petersens Norges Historie. Johannes Velle hidkommen. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- B. Auerbach: «Storbonden», Chra. 1858 (1509).
- Udsøgt Fortællinger] til ei påemna folkebok.
- «Haandbog i Verdenshistorien for Skoler og Familier», Stavanger 1856.
- «Rymbegla», Kbh. 1780.
- E. Sundt: «Om Piperviken», Chra. 1858 (782).
- S. Petersen: «Norges Historie», Chra. 1858.
- Halfs Saga] i «Fornaldar-Søgur», bd. 2, Kbh. 1829.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009