1857 januar-mars

Januar
1.Læst Thorlak den helliges Saga. Inde hos Tormodsæter. Senere efterseet Regnskabet: Fragang i Kv. 52-104. Bh. 160-28.
3. Udkast til en Aarsberetning.
5. Intet udrettet for Kulde. Inde hos Vig; talt med Olsen fra Ranen og flere. Næste Dag hos Lange. Svær Kulde.
7. I Sparebanken at faae Paategning. (Bh. 355-10).
9. Strævet med Aarsberetningen. Kjøbt Filtsko, Nattrøie &c.
10. Enkelte Optegnelser af de gamle Love.
13. Endelig færdig med Aarsberetningen.
15. Register til de gamle Love. Sundts Bog om Sædeligheden.
16. I det norske Theater: Seer Jer i Speil; Den gamle Elsker; og Tordenskjold.
17. Færdig med Registeret til Lovene. Næste Dag hos Guldsmed Hansen.
20. Atter nye Optegnelser af Lovene. Ondt i en Hofte.
23. Brev fra Schjølberg med Tilgodehavendet til mig (8-12) og til Hekleberg. Faaet Vig's Norgeshistorie.
25. En Stund i Norske Theater: To Ord.
27. Brev til Lindeqvist med Omskrift af hans Ordsamling.
29. Ordning af Dagbogen.
30. Brev fra Aarflot om hans Sygdom.
31. Færdig med Dagbøgerne. Talt med Storthingsmænd.
 
Februar
1. Klingenberg: Troldkunster af Md. Hagemann.
2. En Stund i Thinget. Aften i Generalforsamling for Oplysningsselskabet.
3. Nyt Brev fra Lindeqvist. Hos Unger faaet Graagaas.
4. I Repræsentantskabet for Oplysningen; Nissen udtraadt. Besøg af Hansen fra Tyddalen. Talt med Løken fra Nordfjord og flere Storthingsmænd. Syg i Maven.
5. Begyndt paa Afhandlingen om Dannelsen og Norskheden. Seet paa en Kameel, en Kjæmpe-Oxe m. m. Faaet Kristiania Adressebog.
7. Inde paa Kunstforeningens Udstilling.
9. Tilstede ved Storthingets Aabning. Forfærdelig Trængsel.
11. Inde hos Vetlesen. Aarflot endelig hidkommen, skjønt ikke frisk. Klingenberg: Aftenunderholdning (Dands af Jfr. Lassen).
14. Brev fra Reitan. Vedholdt med Afhandlingen.
16. Gaaet omkring med Aarflot.
18. Klingenberg: Aftenunderholdning.
19. Længe i Tinget. Hovedpine.
21. Opgjør for Schjølberg med Hr. Hekleberg. Geelmuydens Geografie.
23. I det norske Theater med Thea: Henrik og Pernille; og Den reisende Student.
26. Nyt Hefte (IV, 7) af Munchs Norges Historie. Forrige Dag paa Klingenberg: Aftenunderholdning.
28. Færdig med Afhandlingen om Dannelsen og Norskheden (første Concept).
 
Marts
1. I Theatret: Barselsstuen. Næste Dag et Kosmorama.
3. Optegnelser af Graagaas. Hos Berg med Bøger til Indbinding.
5. Do. Optegnelser. Forrige Dag paa Klingenberg: Aftenunderholdning.
7. Indførelse af Ordene for 1856 i Fællesregisteret. Faaet tilsendt et Skrivebord fra Oplysningsselskabet.
9. Optegnelser af Ord til Flytning i Ordregisteret.
10. Faaet tilsendt en Stol fra Oplysnings-Selskabet. Senere et Blækhuus. Opgjør med Petersen. Syg i Maven.
12. Paa Klingenberg: Aftenunderholdning. Sammen med Unger.
14. Optegnelse af Flytninger i Ordregisteret. Laant Adam Homo.
17. Færdig med Listen over Flytninger i Ordregisteret.
18. Lister over Endelser og Sammensætningsord. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift (5). Klingenberg: Aftenunderholdning.
21. Færdig med Sammensætningsordene.
22. Norske Theater: En Bryllupsdags Fataliteter; [og] Den unge  Gudmoder.
23. Længe i Thinget: Odelsretten frelst.
25. Optegnelser af Egilsons poetiske Ordbog.
27. Abonneret paa sex Aftener i det norske Theater. Denne Aften opført: Indkvarteringen, og Kjærligheds Drømme.
28. Færdig med Optegnelser af Egilsons Ordbog. Næste Dag læst i Posten et indsendt Stykke i Landsmaalet.
30. Brev til Reitan.
31. Ordning af Optegnelser. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Olsen fra Ranen] Ole Tobias Olsen (1830-1924), frå 1857 lærar i Oslo, c. theol. 1865, seinare spr. i Hattfjelldalen.
- Md. Hagemann] kanskje feilskriving for «Mad. Hanemann» som av programmet å sjå driv ridekunster.
- «Grágás», Kbh. 1852 (190).
- Hartvig Nissen (1815-74), skulemann, frå 1851 formann i Folkeopplysningsselskapet.
- Ole Stuevold Hansen (1834-1919), frå Tydalen, stud. 1858, c. th. 1867, seinare prest.
- «Christianias Adresse-Bog» Chra. 1857 (781).
- Vetlesen] truleg Jakob H. Vetlesen (1810-74), 1850 fut i Romsdal, seinare byfut, stm.
- I. Geelmuyden: «Lærebog i Geografien», Chra. 1854 (727).
- Johan Georg Berg (d. 1872), bokbindar i Oslo.
- Adam Homo] av Fr. Paludan-Müller.
- Stykke i Landsmaalet] Allmugismenn: «Um utleggingi af Fryxells Gustaf Wasas histori», i «Chra.posten» 1857, nr. 3078, 29. mars.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009