1846 april-juni

April
5.I Theatret. Kjærligheds Drømme, og Den reisende Student.
7. Laant: Sæmunds Edda, udgivet af Afzelius efter Gjennemsyn af Rask. Oktav.
10. (Langfredag) i Hospitalskirken, hvor Adj. Berg prædikede.
12. (Paaskedagen) i samme Kirke, Præken af Storm.
13. Atter i Hospitalskirken, Kand. Vullum. Siden i Theatret, hvor man opførte "Ørkenens Søn".
14. Faaet sidste Korrekturark fra Trykkeriet af Afhandl. om en Ordbog og Grammatik (5 1/2 Ark, Trykningen begyndt i Midten af Januar). Laant: Snorra Edda ásamt Skaldu, udg. i Stockholm af Rask.
15. Færdig med 7. Hefte af Ordbogen (til Ordet Legd).
19. I Theatret: Brødrene Foster, og Rataplan.
21. Laant Jægers hollandske Lexikon. Siden med Schwach hos Sexe.
22. I Theatret: Kong Renés Datter, Kun tyve Aar, og Syv militære Piger. Varede til Kl. 12.
26. I Theatret: Herren seer dine Veie. Forhen i Baklandets Kirke, hvor Kand. Smith prædikede.
28. I Theatret: Kongen drømmer, Gud velsigne Dem, og Ja med mere. Laant Egils Saga i Bibliotheket.
 
Mai
4. Færdig med 8. Hefte af Ordbogen (til Ordet modug), hvormed dette Arbeide for denne Gang standses.
5. Laant i Bibliotheket de to sidste Bind af "Samlinger til det norske Folks og Sprogs Historie", hvoraf gjort adskillige Optegnelser.
10. Theatret: Ægtemanden paa Landet, og Fuglen i Pæretræet.
14. hos Præsten Storm. Aftenen med Hauge og Schjelderup paa Gaarden Stavne hos Solem.
15. Hos Adj. Dons, modtaget Stipendiet for Halvaaret April til September. I Theatret sidste Gang: Kong Renés Datter, og Reisen med Diligencen.
17. Høitidelighed, Skud, Musik, Fanedragen, Slagsmaal m.m.
18. Hos Bugge. Leveret den færdige Deel af Ordbogen.
19. Leveret Videnskabsselskabets Bøger (Molbechs danske Ordbog, og sammes Dialektordbog, Haldorsons islandske og Daaes Svenske Ordbog). I Banken at vexle.
20. Forberedelse til Reisen paa Landet. Bestemt at reise først til Nordmør og derfra nordover. Leveret mit Tøi til Indførsel paa Dampskibet, for at afgaae følgende Dag til Kristiansund. Om Aftenen hos Bugge i Selskab med Schwach og Krognæs.
21. Afreist med Dampbaaden under et særdeles godt Veir. Ankom til Kristiansund omtr. Kl. 5 og fik Logis hos en Høker eller Restauratør Torjuul.
22. Afreist fra Kristiansund til Torvigen (2 Ml.), derfra besøgt Lensmand Neergaards Bosted Dønnum, som ligger en god Fjerdingvei fra Postveien. Neergaard var ikke hjemme, men ventedes til Morgenen, og jeg slog mig derfor til Rolighed. Følgende Dag hentede jeg mit Tøi hertil. De følgende Dage skrevet Henviisninger ved enkelte Ord til de Optegnelser af beslægtede Sprog, som jeg havde samlet af Bibliothekets Bøger i Trondhjem.  
 
Juni
1 .and en Pintsedag). I Øre Kirke, hvor Bugge prædikede.
4. Færdig med en "Samling af Dialektformer".
10. Færdig med en ny Fremstilling af Konsonantforandringen.
13. Optegnelser om Vokalforandring m. m. Siden forskjellige Optegnelser til Grammatiken og Planen for sammes Indretning.
17.-19. Afreisen hvorpaa jeg længe var bestemt, blev ogsaa udsat fra Tid til anden formedelst slet Veir. Vanskeligt at faae Oplysninger om Sproget.
22. Forberedelse til Reisen til Ørkedalen. Neergaard forærede mig sit Exempl. af Munkeliv Klosters Brevbog.
23. Reist fra Dønnum til Stangvig (3 1/2, el. fra Torvigen 3 1/4 Mil). De første 3/4 [Mile], eller til Gaarden Øie, i Selskab med Neergaard. Tingvoldfjorden var meget grøn, hvortil Sundalselvens Vand skulde være Aarsag. Tingvold ligger i en indsluttet Bugt, omgivet af tæt Løvskov. Eidet derfra er temmelig fladt. I Stangvig talte jeg meget med Postaabneren Tochle. St. Hans Lystighed.
24. Eftermiddag reist til Sæter i Sur[e]ndalen (3 M.). Længe talt med Tochle og Klokkeren i Stangvig. Meget bakket Vei til man kommer i Surendalen, hvor det er ganske fladt. Dalen er smal og omgivet af lave sammenhængende Bjergkjæder; Elven gaar i mange Bugter igjennem Sletterne, omtrent som Laugen i Sell. Øren. Prestegaarden. Ranæs med store Sletter.
25. Reist til Garberg i Meldalen (2 3/4). Bryllup paa Skiftet Holte. Paa Garberg blev jeg anbefalet til en Mand paa Bergeim, øverst i Ørkedals Præstegjeld, som man troede ikke var hjemme før følgende Dag, hvorfor jeg her standsede. Meget hyggelige Folk.
26. Reist til Bergeim (1 1/2). Meldalen sort af Naaleskov, fuld af Sandbakker langs Elven. Bakket Vei. Paa Bergeim traf jeg det meget bekvemt, og standsede her. De følg endeDage. Ordnet den nordmørske Ordsamling og adskillige Optegnelser.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Snorra-Edda ásamt Skáldu og Þarmeð fylgjandi Ritgjørðum», utg. av R. Rask, Sth. 1818.
- Nicolai H. Jæger: «Hollandsk Lexicon», 1-2, Chra. 1826-31.
- Lars Smith (1815-60), c. theol. 1841, forstandar ved dauveinstituttet.
- «Egils Saga, sive Egilli Skallagrimii vita», Kbh. 1809.
- Arnt Solem (1778- 1857), frå Klæbu, kjøpmann i Trh., haugianar, åtte garden Stavne.
- Ole Andreas Krogness (1802-69), kjøpmann og bankdirektør i Trh., stm.
- Torjuul] kanskje kjøpmann Christian Tor­juul.
- Jochum Bugge (1800-72), spr. i Tingvoll.
- Brevbog] «Codex diplomaticus monasterii Sancti Michaelis Bergensis», utg. P. A. Munch, Chra. 1845 (536).
- Tochle] Jakob Kristian Tokle (1779-1858), bonde, fruktdyrkar, budde på Austigard, Stangvik («Årsskrift for Nordmøre Hist. lag», 1953).
- Klokkeren] Christen H. Bruseth (1815-1904), lærar og klokkar i Stangvik.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009