1842 juli-september

Juli
3. Læst 4. Deel af Beckers Verdenshistorie.
12. Afskedsselskab for Hr. Berg.
16. Veiret hidtil varmt; i de sidste Dage vaadt og taaget.
18. Forberedelser til en Reise til Trondhjem. Afreist fra Solnor Kl. 6 1/2 om Aftenen.
19. fra Remmem til Kristiansund. Ikke frisk.
20. Ankommen til Trondhjem Kl. 6 om Aftenen.
21. Beseet Byen, Kl. 5 Eft. hos Bugge, siden hos Schwach.
22. Kl. 11 hos Schwach, siden i Domkirken.
23. Kl. 11 hos Schwach.Kl. 3 i Videnskabsselskabets Musæum, siden hos Bugge.
24. Kl. 8 afreist fra Trondhjem. Kl. 7 Eft. i K[ristian]sund.
25. Afreist Kl. 6, paa Molde Kl. 12. Siden i Følge med Posten til Remmem, derfra tilfods, og hjemme Kl. 2 efter Midnat.
26. Skrevet til M. Aarflot. Læst: Kortfattet Naturlære.
 
August
1.-12. Stærk Varme. Sidste Halvdeel af Maaneden afvexlende, men endnu tildeels stærk Varme.
11. Skrevet til Rektor Bugge.
29. Modtaget Brev fra Vid. Selskabets Direktion med Plan for Almuesprogets Beskrivelse.
 
September
1.Skrevet til Vid.Selsk. Direktion.
12. Modtaget Brev fra samme, med Stipendium for første Halvaar. Læst: Trælternen; Strid og Fred, el. nogle Scener i Norge; Axel, af Forf. til Sødskendebørnene; Tante Lisbeths nittende Testamente.
21. Afreist fra Solnor. Ankom til Egsæt Kl. 8 Eft.
22. i Aasen.
23. til Velle og Viig.
24. paa samme Steder. Tilbage til Aasen om Kvelden.
25. i Voldens Kirke at høre Rosenqvist.
26. Reist til Herrøe. Modtaget Molbechs og Daaes Ordbøger.
27. tilbage til Aasen.
28. til Egsæt. Opsat Reisen til næste Dag.
29. til Kile og derfra til Naustdal.
30. til Nordfjordeidet og tilbage.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Afskedsselskab] sjå Merknad til Br.nr. 50.
- «Kortfattet Naturlære», Chra. 1841.
- [Fredrika Bremer:] «Strid og Fred», Kbh. 1841, og «Trælternen, en Skildring fra Fortiden», Kbh 1840.
- [Sofia M. v. Knorring:] «Axel», Kbh. 1838, og «Tante Lisbeths 19de Testament», Kbh. 1839.1842.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009