Henrik Ibsen, 5.8.1893

Kristiania, den 5. August 1893.
 
Dr: Henrik Ibsen fremsender sin hjerteligste lykønskning i anledning af fødselsdagen.
 
Victoria Terrasse 7 B. 
 
-
Brev nr. 30, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg i Aasenmuseet i Ørsta.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009