Louise Zwilgemeyer, 5.8.1881

5te August

 

Hr. Sprogforsker Aasen!

 

I Aften Kl. 7 faar De fremmede, som vil gratulere Dem i Anledning Deres Fødselsdag. Jeg sender Dem disse Linier, for at vi ikke skulde gaa forgjæves.

 

Med venlig Hilsen

Louise Zwilgmeyer

 

Utanpå

Til

Hr. Sprogforsker Aasen

Holbergs Gade

 

[Utan år, men må vera frå 1881. I dagboka for 5. august det året skriv Aasen "Besøg af Zwilgmeyer". Margrete Daae, som hadde Aasen som lærar på Solnør, gifta seg inn i Zwilgmeyer-slekta.]

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]