Julius Gude, 19.3.1884

Jeg tenker at komme imorgen Kl 11 ½ fm om ingen hindring derfor.

 

Ærbødigst

Julius Gude

 

Eidsskog 19.3.84

 

Andre sida av brevkortet

Til stipendiat Ivar Aasen

Holbergs gade 23

Kristiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]