Det Norske Samlaget, 18.1.1883

 

Kristiania, 18 Janr. 1883

 

Fra Styret for det norske Samlag

 

Jeg tillader mig at anmode Dem om at møde i Statsrevisionens lokale Fredag den 19de ds Kl. 7 ½ Aften præcis for at forhandle om, hvorvidt Oddmund Viks "Bjørn Bergje" skal udgives af Samlaget.

I Ærbødighed

Andr. Hølaas

p.t. Formand.

 

[Nedst på arket]

Hr. Ivar Aasen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]