Det Norske Samlaget, 12.9.1883

Cand. philos S. Frich har tilbudt Samlaget et af ham bearbejdet Skrift, indeholdende Topelius'ske Eventyr m.m.

For at diskuttere, hvorvidt dette Skrift ægner sig til at udgives af Samlaget og deltage i Bedømmelsen af Sprogformen anmoder jeg Dem om at møde i Statsrevisionens Lokale Mandag 17de d Kl. 7 ¾.

Frich vil da være tilstede.

 

Kristiania, i Styret for det Norske Samlag, 12 Sept 1883

Andr. Hølaas

pt Formand

 

[Nedst på arket]

Hr. Ivar Aasen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]