Departementet, 17.01.1884

[Trykt på brevarket:

Fra

Den Kongelige Norske Regjerings

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet]

 

I Anledning af en Bemærkning i det af Styret for det norske Samlag indgivne Andragende om Bevilgning til Fortsættelse af den paabegyndte Prøveoversættelse af det nye Testamente paa Folkesproget, om Ønskeligheden af, at den af Departementet nedsatte Bedømmelseskomité, bestaaende af Professor Unger og Dr. Blix, kunde forstærkes med et tredje Medlem, skulde man forhøre, om De maatte være villig til sammen med de nævnte Mænd at gjennemgaa og afgive Bedømmelse om de Oversættelser, som Samlaget maatte besørge af det nye Testamente.

 

Kristiania d. 17 Januar 1884

N. Hertzberg

D. F. Knudsen

 

 

Hr. Ivar Aasen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]