Ludvig Varming, 7.4.1862

                                                                    Øster Alling Ved Randers 7. April 1862.
 
Forfatteren af medfølgende Skrift hører til dem, der med megen interesse have studert deres Værk: "Det norske Folkesprogs Grammatik", hvilket indeholder vigtige Oplysninger ogsaa til det jydske Almuesprog. Til Tak herfor sendes nærværende Exemplar, idet jeg tillige har tænkt, det vilde interessere Dem at sammenligne de jydske Dialekter med de norske; og i Haab om, at De vil modtage det med Velvillie, er jeg Deres ærbødige
 
L. Varming.  
 
 
-
Brev nr. 13, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 
David Ludvig Carl Varming (1816-1884), dansk prest og dialektgranskar gav m. a. ut «Det jydske Folkesprog», Kbh. 1862 (som han sende til I. Aa., sjå Lista nr. 388).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009