Peder Johnsen Halkjelsvig, 20.7.1857

Volden d. 20de Juli 1857

 

S.T.

Hr. I Aasen

 

I det Haab, at De godhedsfuld vil undskylde vor Dristighed, ere vi saa fri at tilstille Dem en liden Opfordring, og nære tillige den Tro, at De, hvis ikke formange Hindringer skulle lægge sig iveien, vil efterkomme den. Vi ønskede nemlig saa gjerne nogle Vers fra Deres Haand i Anledning Rasmus Aarflots og Ane Sevrine Andersdatter Aams Bryllupsfest der skal feires i denne Sommer, saaledes affattede, at de kunde passe at afsynges i Brylluppet. Sangen ønskedes i muligste Stilhed en af Underskrevne tilstillet, saa Vedkommende Intet skulde vide derom, førend den var afsungen ved Bryllupet da Manuskriptet skulde afleveres og Forfatteren bliver bekjendt. Enten den var skreven paa rent Dansk eller i Deres nye Sprog kunde nok være det samme, kun ønskedes en nogenlunde bekjendt Melodi. Denne Anmodning haaber vi, at De ikke vil overse paa Grund af Deres Bekjendtskab til Personerne og Forholdene paa begge Sider. Tiden for Bryllupets Afholdelse er endnu ikke vist bestemt, men det antages at blive efter Slaataannen.

 

Med bedste Hilsen tegne vi os Deres forbundne

 

Peder Johnsen Halkjelsvig Rasmus J. Vasbotn

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]