P. Chr. Asbjørnsen, mai 1852

Høistærede. Da jeg af Unger hørte, at der skulde være adskillige Trykfeiler i Erik Søgaards Referat om Sætersdølenes Brylluper &c har jeg tilladt mig gjennem Trykkeriet at anmode Dem om De vil have den Godhed at læse en Korrektur paa Resten; dertil tillader jeg mig at føie Anmodningen De vilde medsende en liden Rettelsesliste paa Feilene i det første Stykke, saa skal det med det samme blive rettet.
 
Venskabeligst Deres
P. Chr. Asbjørnsen.  
 
-
Brev nr 1, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
Merknader Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 
Det stykket det gjeld, er prenta i «Illustreret Nyhedsblad» 1852, nr. 30, 24. april og nr. 34, 22. mai.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009