P. Chr. Asbjørnsen, 13.4.1853

Høistærede. Vil De bevise mig den Tjeneste at læse en Korrektur eller Revision paa de Hardangerske Bryllupsskikke, der vil blive sendt Dem fra Brøgger & Christies Bogtrykkerie el. fra Dzwonkowsky, er jeg Dem meget forbunden.
 
Venskabeligst 13/4 53.
P. Chr. Asbjørnsen  
 
-
Brev nr. 3, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009