Feilberg og Landmark, 29.5.1850

Christiania den 29 Mai 1850

 

S.T.

Herr Stipendiat Ivar Aasen

 

Debet

Spd. Skill.

1849, Juli 19 An Betalt Dem contant 50

1850, Mai 29 An Beholdning:

109 Grammatik Trykpapir

a 72 s no 54 s = 49,6

14 - - do - - Skrivpapir

a 84 s netto 63 s 7,42 56 48

Saldo 89 72

196 "

1850, Mai 29 An Betalt Dem contant 50 "

 

Credit

1849, Juli 1 pr Beholdning 106 96

" Saldo Dem tilgode 89 24

196 "

1850, Mai 29 pr Saldo 89 72

" Beholdning anovo 56 48

 

S, E & O

 

Feilberg & Landmark

 

 

S.T.

Herr Ivar Aasen

 

Ved Opgjørelsen den 30. Juni 1849 havde vi i Behold af Deres Grammatik paa Trykpapir og heftet 221 Exmpl.

Ved Optællingen idag finde vi at have i Behold hos os og vore Commisionairer 109 -"-

Der er altsaa siden forrige Afregning solgt 112 Exmpl.

Hvilke 112 Exp a Netto 54 s pr Exmpl. beløbe til 50 Sp 48 s

Ved forrige Regnskab havde de tilgode 89 Sp 24s

Hvorpaa vi den 19 Juli betalte Dem 50 Sp

Rest 39 - 24 –

Deres nuværende Tilgodehavende bliver altsaa 89 Sp 72 s, hvilket ogsaa vedlagte Afregning udviser.

Da vi for Tiden ikke godt kunne afsee mange Penge, bedes De godhedsfuld undskylde at vi nu kun udbetale Dem 50 Spd. Skulde De ønske den resterende Sum 39 Sp 72 s til nogen bestemt Tid, bedes De herom underrette os, hvorefter vi skulde gjøre vort Bedste for at imødekomme Deres Ønske.

Med sand Agtelse

ærb. og forb.

Feilberg & Landmark

Christiania 29/5 1850

 

[Utanpå]

S.T.

Hr Stipendiat Ivar Aasen

Christiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]