Feilberg og Landmark, 1.12.1859

Christiania d 1. Decbr 1859

 

ST.

Hrr I. Aasen

 

Saafremt De matte være i Besiddelse af et løst Ark af Deres Ordbog over det norske Folkesprog, ligegyldigt om deri maatte findes Korrectur-Mærker, og De selv intet Brug havde derfor, vilde De meget forbinde os med at Laane os eller overlade os et saadant, da det tildeels skulde benyttes ved Bestemmelserne om Udstyret af en paatænkt oldnorsk Ordbog, der vil udkomme paa vort Forlag. Skulde De ikke være i Besiddelse af noget saadant løst Ark, vilde De maaske vise os den Tjeneste, at laane os et heelt, helst heftet Expl, om De har et saadant, som De kunde undvære en Dags Tid.

Ærbødigst

Feilberg & Landmark

 

[Utanpå]

S.T.

Hrr Ivar Aasen

Christiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]