Departementet, 21.12.1850

[Trykt på arket:

Fra

Den Kongelige Norske Regjerings

Departementet for Kirke og Underviisninges-Væsenet]

 

Under 10. d. Md har det behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere, at De af de af Oplysningsvæsenets Understøttelses Fond til tilfældige Udgifter anslaaede Midler naadigst tilstaaes Dem en Understøttelse af 100 Spdr for i Tidsrommet fra 1ste Januar til 1. Juli næste Aar at fortsætte Deres Forskninger vedkommende det norske Folkesprog, samt at der paa det næste Storthing forelæggende Budget for Oplysningsvæsenets Understøttelses Fond befales opført et Beløb af 300 Spdr aarlig til Anvendelse i samme Øiemed, hvilket herved meddeles.

Christiania den 21de December 1850

 

Riddervold

 

L Kyhn

 

Til

Hr. Ivar Aasen

 

Utanpå

21te December 1850

Til

Hr. Ivar Aasen

Voldens Postaabneri

ved Aalesund

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]