Carl Werner, 12.4.1856

Paa Trykningen af Herr I. Aasens Norske Ordsprog have vi under Dags Dato modtaget 50 Spd " s

Tidligere modtaget 30 Spd " s

Tilsammen 80 Spd " s

for hvilke Otti Norske Speciedaler

 

herved qvitteres

Carl H. Werner & Co

 

Christiania d 12. April 1856

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]