Anders Reitan, 22.3.1858

S.T. Hr Ivar Aasen!

 

Fortryd ikke paa, at jeg er saa fri at tilsende Dem Indlagte. Mit Ønske var det, om De dertil havde Tid, at De gjennemlæste det og gjorde de Anmærkninger og Rettelser, De maatte finde nødvendige. Naar De saa godhedsfuld vilde sende mig det tilbage, agtede jeg at faa det trykt i Trondhjem, NB dersom De raader mig dertil. Meget ønskeligt var det ogsaa, om De, hvis De anbefaler det, vilde paategne et Par Ord til anbefaling for Forlægger og Kjøbere. – De ser, at jeg paa grund af det lille Bekjendtskab, jeg har til Dem, gjør mig Beregning paa, at De optager denne min Dristighed vel.

Allerede siden jeg fik fat paa Deres Ordsprogsamling, har jeg Tid efter anden nedskrevet de Ordsprog, jeg har kunnet hitte paa ved af Bogen at blive sat paa Spor. Naar jeg saaledes har gjennemlæst hele Bogen og derunder nedskrevet, hvad jeg ikke der finder men under Gjennemlæsningen hitter paa, skal jeg til Gjengjeld for Bryderiet med Indlagde, tilsende Dem, hvad jeg har.

Idet jeg takker for vort sidste Samvær, tegner jeg mig

Deres Forbundne

A Reitan

 

Kvikne 22de Marts 1858

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Sprogforsker Ivar Aasen!

Kristiania

 

Kvikne 24/3

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]