Rasmus Fagerhoel, 16.5.1839

16 nov 1839

 

Min ypperlige og besynderlige Ven!

 

Jeg vil endnu bede Dem see at jeg lever; men hvorledes jeg lever faar jeg og De min ret yndige Ven tie til - - men uagtet dette er dog Bøger mig det aller kjæreste i denne Verden.

Jeg beder altsaa at De ville tilmelde mig nogle Bognavne, især i Historien, af de [Uleseleg, flekk på brevet] Jeg havde vel og Lyst at vide hvad De fortiiden [truleg; flekk på brevet] helst ynder og lægger vind paa at høre, ligesom jeg og hjertelig ønsker engang enda, at faa en kjærkommen Skrivelse i fra Dem, før mine jordiske øyne lukkes. Lev vel.

R. O. Fagerhoel

 

D. 16de Mai 1889 [skal vera 1839]

Til Velædle I. A Aasen

 

[Utanpå]

Velædle

Hr. I.A. Aasen

Solnør

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]