A. Schavland, 9.9.1837

9 Sep 1837

 

S.T.

Hr Privatlærer I. Aasen!

 

Jeg har herved den Fornøielse at fremsende Linderups Mathematik i to Dele. Dersom De efter Afbenyttelsen deraf ønsker det, skal jeg sende en Veiledning i Astronomie og Physik til Gjennemlæsning.

 

Slyngstad d. 9de September 1837

 

forbindligst

A. Schavland

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]