A. Schavland, 26.7.1837

S.T.

Hr. Skolelærer Iver Aasen!

 

I Henhold til mit Brev av Gaars Dato sender jeg herved Jacob Jonsen Halstad for at frembringe denne Skrivelse i dag.

 

Slyngstad d. 26de Juli 1837

 

forbindligst

A. Schavland

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Huusinformator

Iver Aasen

Solnør

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]