A. Schavland, 23.8.1837

 

23 Aug 1837

 

S.T.

Hr Privatlærer I. Aasen!

 

Den Mand, som den 26de Juli bragte Dem mit Brev og udgav sig for Jacob Halstad, var uden Tvivl Ole Olsen Grande, og derfor sender jeg ham med dette, for at De derom kan forvisse Dem. Jeg vil i den Anledning anmode Dem om at have den Godhed i Brev tilbage med Budet at underrette mig om følgende:

1. Er Overbringeren heraf den samme, som den 26. Juli kaldte sig Jacob Halstad?

2. Troer De i andet Fald at kunne gjenkjende Personen?

3. Var der Andre end Dem, som hørte, at han gav sig falskt Navn, og hvem?

Ville De og være saa god, at lade Budet medtage den Kasse, som formodentlig Lars Marok bragte Dem d. 19 dennes, og anføre, naar han, Lars Marok, ankom dermed?

 

Slyngstad d 23de August 1837

 

Deres forbundne

A. Schavland

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Privatlærer I. Aasen

Solnør

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]