A. Schavland, 19.8.1837

19 Aug 1837

 

S.T.

Hr. I. Aasen!

 

Lars Martinsen Marok afsendes idag Kl 7 for at bringe Dem dette Brev samt det indsluttede til Jomfru Daa. Han medbringer tillige en Kasse forseglet med mit Signet paa 4 Sider. De ville eftersee, om Sæglene ere ubeskadigede, og forøvrigt lade Kasse henstaae etsteds – det skader ei at den staar under aaben Himmel – indtil jeg igjen lader den afhente i næste Uge, da jeg og vil udbede mig Efterretning om Lars Marok idag rigtig indfandt sig, thi han er ei paalagt at komme her tilbage, da han kun skal skydse til Solnør. –

Slyngstad d. 19 August 1837

forbindtlig

A. Schavland

 

[Utanpå]

S.T.

Hr Iver Aasen

Solnør

 

Hermed en Kasse

 

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]