A. Schavland, 15.5.1838

15 Mai 1838

 

S.T.

Hr Privatlærer Iver Aasen!

 

Ligesom forrige Aar maa jeg ogsaa i dette anmode Dem om at holde Control med mine skydsende Leilændinge. Overbringeren heraf er Lars Knudsen Marok, som skydser paa sin Faders Vegne. Han medbringer en Pakke fra Jomfru Daa. Vi hilse Alle meget flittig Hr. Capitain Daae og Familie. –

Slyngstad d. 15de Mai 1838

 

forbindtlig

A. Schavland

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Privatlærer Aasen

Solnør

 

Hermed en Pakke

 

[Og nokre notat, truleg skrivne av Aasen]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]