A. Schavland, 15.4.1836

Velagtbare

Informator I. Aasen!

 

Da Hr. Captain Daae paa sin Reise til Bergen nylig beviste mig den Fornøielse at besøge mig, var han saa god at tillade, at jeg fra hans Have paa Solnør kunde blive forsynt med Podeqviste af de ædleste Sorter Frugttrær sammesteds, og at jeg i den Henseende kunde henvende mig til Dem. Jeg turde derfor bede Dem aftage nogle Podeqviste af bedste Slags Æble-, Pære- og Blommetrær. Qvisten tages af de frodigste Skud af sidste Aar, som af den finere Bark og en lille Ring, hvor Aarsskuddet begynder, lettelig kjendes. Hver Qvist maatte være omviklet med en lille Strimmel Papiir, som angav, hvad slags Træ den var af. Alle Qvistene ville De indvikle i fugtigt Mos, for at de ei skulde blive tørre, og vedlægge i den lille hermedfølgende Kasse, som det vilde være mig behageligt at modtage med omgaaende Post. Mere end 6 a 8 Qviste af alle Sorter tilsammentaget har jeg ikke Brug for, men dersom og nogle Stiklinge af store Stikkelsbær, helst røde, kunde lægges ved Siden af Podeqvistene, uden at hines Pigge beskadigede disses Bark, var det desbedre.

De vilde og spørge Fru Daae eller nogen af Jomfruerne, om man kunde overlade min Kone nogle Blomsteraflæggere, for hvilke hun vilde være meget forbunden. Ogsaa disse vilde formentlig bedst conserveres ved at nedlægges i den lille Kasse. – De være saa god at hilse Fru Daae og Familie meget flittig fra min Kone, og melde at hun i Dagmorges efter en haard Nat har formeret Verden med en trivelig Datter. Moderen befinder sig og efter Omstændighederne nu vel. Jomfru Daae beder og at De vil hilse hendes Familie derude og berette hendes Velbefindende. De samme giver og jeg og min Logerende os den Ære gjennem Dem at hilse med Agtelse. –

De undskylde at jeg uleiliger Dem med omskrevne Anliggende, hvorved De vil forbinde Deres

A. Schavland.

 

Slyngstad d. 15de April 1836

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]