411 Johan Christian Johnsen, oktober 1883

                                                                                                   Oktober 1883.
Om fornyet Subscription paa Johnsens Haandlexikon.
 
Til de mig foreviiste Anbefalinger af Norsk Haandlexikon kunde jeg gjerne ogsaa tilføie mit Navn; men jeg troer dog ikke, at dette kunde have nogen Betydning imellem de mere anseede Navne, og desuden har jeg kun betragtet Værket saa løselig og overfladisk, at jeg ikke rigtig tør give nogen Bedømmelse deraf.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Sjå Br. nr. 358 med merknader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009