377 Kyrkjedepartementet, 5.2.1881

Kvittering.
 
At jeg har modtaget det mig bevilgede Stipendium for andet Halvaar 1880, nemlig 1200 Kr. bliver herved tilstaaet.
 
Kr. den 5te Febr. 1881.  
 
-
 
Merknad, Reidar Djupedal:
Kladd, omframt eit utkast.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009