367 Thorvald Tollefsen, 23.1.1880

                                                                                                    23. Januar 1880.
 
Til Th. Tollefsen i Hamburg. Paa Grund af adskillig Travlhed har jeg endnu ikke kommet til at svare paa Deres Brev. Om de Navne som De til Exempel har anført i Brevet, kan jeg i Korthed bemærke, at Harald, Helga, Signy og vel ogsaa Valborg ere at ansee som norske Navne. Ogsaa Sverre, men dette har været lidet brugt. Alfred, Axel, Evald, Erna og Jenny ere mere fremmede, og det sidste er vel kun en engelsk Form af Johanna. Agnes er derimod et af de gamle Helgen Navne fra Italien og Østerlandene, ligedan som Agatha, Barbara, Cecilie, Katharina, Margreta og flere. - Ellers har jeg i den senere Tid ikke tænkt noget videre paa disse Navnehistorier, efter at jeg for et Par Aar siden havde skrevet en liden Bog derom. Denne Bog er udkommen i Trykken under Titel af "Norsk Navnebog" af I. Aasen (1878) og har været at faae i Mallings Boghandel, saavidt jeg mindes til en Priis af lidt over en Krone.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. /Ogsaa .... brugt./ - /videre/ ~ - /i Trykken/ ~ [hkl ÷]
 
- Den 10. jan. 1880 spør T. T. (Hamburg) etter form og tyding på nokre «ægte klangfulde norske Gutte og Jente Navne», og nemner nokre han serskilt vil ha greie på. For tre år sidan var T. T. innom I. Aa og fekk opplysning om namnet Dagny, «min Datters Navn».
 
- Thorvald (el. Thorwald) Tollefsen (f. 1838 i Holmestrand), 1863 busett i Hamburg, borgarskap 1872, medeigar i kledevarehandelen Gebrüder Tollefsen, fór frå Hamburg 1884.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009