085 Vitskapsselskapet, 26.6.1845

85. Vitskapsselskapet, 26.6.1845.
 
At den ærede Directions Skrivelse til mig af 12te f. M. med indlagde Speciedaler er af mig modtaget, tilstaaes herved.
 
Næs i Hallingdal den 26de Juni 1845.
 
I. A.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Avskrift i Kopibok nr. 32.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008